Skip to main content

စေနမင္း ႏွင့္ တနဂၤေႏြမင္း

မင္းရဲေက်ာ္ထင္ နတ္ရြာစံလွ်င္ သားေတာ္ မဟာသီဟသူရ(စေနမင္း) မွ အင္း၀နန္းေတာ္ကို သိမ္းပုိက္ေလ၏။ စေနမင္းသည္ ဘာသာသာသနာကို အလြန္အေလးထားေသာ မင္းတပါးျဖစ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ျပီးေသာ္ ၁၆၉၈ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္တြင္ ၀မး္ဘဲအင္းေက်ာင္းေတာ္အသစ္ကို ပႏၷက္ခ် ကာ ေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းေလ၏။ ထုိေနာက္ ေကာင္းမူေတာ္ေျမေနရာကိုလည္း ေစတီေတာ္ လာဖူးေမွ်ာ္ သူမ်ား ေျမေနရာကို ျပဳျပင္ေစေလ၏။

စေနမင္းသည္ တုိင္းျပည္တခုလံုး တုိင္းခန္းလွည့္ျပီး ေစတီေတာ္မ်ားအား ျပင္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေတာ္ အသစ္မ်ား အားေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကို ကုန္ေစေလ၏။ စေနမင္းလက္ထက္တြင္ ဗုဒၵဘာသာသာသနာေတာ္ျမတ္သည္ ဘုရင္၏ ခ်ီးေျမွာက္မူေၾကာင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ စာျပန္ေတာ္ပြဲမ်ား ျဖင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ စည္ကားေနေလ၏။

စေနမင္းသည္ ယုိးဒယားကို စစ္ခ်ီခဲ့ေသး၏။ သုိ႔ေသာ္ နယ္စပ္မွ ျပန္လည္ လွည္႔ျပန္္ခဲ့ရေလ၏။ သမုိင္းမွတ္တမ္းတြင္ မထင္မရွားသာ ေဖာ္ျပခဲ့ေလ၏။ ကသည္းေစာ္ဘြားမွလည္း သူ႔၏ သမီးေတာ္ကို စေနမင္းထံ ဆက္သရာ သားေတာ္ဖြားျမင္ခဲ့ေလ၏။ ေအဒီ ၁၇၁၁ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ တြင္ သားေတာ္အၾကီးကို အိမ္ေရွ႔အရာခန္႔ေတာ္မူေလ၏။

၁၇၁၂ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ တြင္ တရုတ္ေပက်င္းမွ လႊတ္လုိက္ေသာ သံအဖြဲ႔ေရာက္လာျပီး စေနမင္းအတြက္ ေရႊလင္ပန္း ႏွစ္ခ်ပ္၊ ေက်ာက္စီဓား၊ အစရွိေသာ ရတနာမ်ားကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ဆက္ သျခင္းခံရေလ၏။ ၁၇၁၄ ဇြန္လ ၄ ရက္တြင္ ဆင္ျဖဴ ေတာ္ရသည္ဟု သတင္းရသျဖင့္ သြားၾကည့္ရူရာ ဆင္ျဖဴေတာ္သည္ ဦးကင္းသာျဖဴေနသျဖင့္ စေနမင္းမွ သေဘာေတာ္သိပ္မက်ေပ။ ထုိေနာက္ ဆင္ျဖဴေတာ္ က်မ္းမ်ားအရ ဦးကင္းျဖဴေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၀ုိင္းျပီး ေလွ်ာက္ၾကမွ စိတ္ေပ်ာ္ေတာ္မူျပီး နန္းေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြေလ၏။

စေနမင္းသည္ ထုိသုိ႔ နန္းေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြေနရာ လမး္ခုလတ္တြင္ အဖ်ား၀င္ျပီး နတ္ရြာစံေတာ္မူေလ၏။ နတ္ရြာစံခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္ ၄၂ နွစ္သာရွိေသးသည္။ စေနမင္းသည္ ဘာသာတရားကို ကုိင္းရူိင္းေသာ္ လည္း အမ်က္အလြန္ၾကီးသူျဖစ္၏။ တရားစီရင္ ဒဏ္ခတ္ရာတြင္ သူ၏ေရွ႔ေမွာက္တြင္ ၀ါးရင္းတုတ္ျဖင့္ အေသရုိက္ခတ္ေစရေလ၏။

စေနမင္းလြန္ေသာ္ ညီေတာ္ပုဂံစားမွ ျမင္းျဖင့္ နန္းေတာ္သုိ႔ အလ်င္အျမန္သြားျပီး သားေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္းကို ထီးနန္းသိမ္းရန္ သတင္းေပးေလ၏။ သားေတာ္လည္း တနဂၤေႏြမင္းအျဖစ္ သမုိင္းဆရာမ်ား မွတ္တမ္း တင္ျခင္းခံရသူျဖစ္၏။

တနဂၤေႏြမင္းသည္ မဟာသီရိသီဟသူရ ဓမၼရာဇာဓိရာဇာ ဟူေသာ ဘြဲ႔ကို ခံယူျပီး အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္း ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘေထြးေတာ္ပုဂံမင္းသည္ စိတ္ေျပာင္းကာ မိမိတူေတာ္မင္းၾကီးကို သစၥာမခံဘဲ ျခားနားေလ၏။ တနဂၤေႏြမင္းလည္း စစ္သည္ ၄ ေသာင္းေက်ာ္လႊတ္ျပီး တုိက္ခုိက္ ႏွိမ္နင္းရ ေလ၏။ ဘေထြးေတာ္ပုဂံစားလည္း မခံႏုိင္သျဖင့္ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာ သုိ႔ ထြက္ ေျပးလႊတ္ေျမာက္ေလသည္။

တနဂၤေႏြမင္းလက္ထက္တြင္ လက္ေအာက္ခံ ဇင္းမယ္မွ ပုန္ကန္ျခားနားေလ၏။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေစာ္ဘြားမ်ားလည္း လက္ေဆာင္မ်ား မပုိ႔ဘဲေနေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း တနဂၤေႏြ မင္း သည္ စစ္တပ္မ်ားကို ေစလႊတ္ျခင္းမရွိေပ။ စစ္မက္လုိလားေသာ မင္းမဟုတ္ေပ။ တနဂၤေႏြမင္းသည္ သူ၏ လက္ထက္တြင္ အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္ရွိ ျမိဳ႔ရြာမ်ားကိုသာ သာယာေစေရးအတြက္ အာရုံစုိက္ေသာ ဘုရင္ျဖစ္ေလ၏။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ လက္ေအာက္ခံနယ္စားမ်ား ပုန္ကန္ေသာ္လည္း စစ္တပ္မလႊတ္သျဖင့္ သမုိင္းတြင္ ဘုရင္ညံအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ သူလက္ထက္တြင္ ျပည္သူအမ်ား စစ္မက္ဒဏ္မ်ား မခံခဲ့ရေပ။ တနဂၤေႏြမင္းသည္ သက္ေတာ္ ၄၅ တြင္ နတ္ရြာစံေတာ္မူေလသည္။ နတ္ရြာစံေသာ္ ေတာင္ငူမင္းဆက္၊ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္၏ ေနာက္ဆံုးမင္းျဖစ္ေသာ မဟာဓမၼရာဇဓိပဓိ နန္းတက္ေလ၏။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။