Skip to main content

သာလြန္မင္းမွ အင္း၀ထီးနန္းကုိ သိမ္းျပီးေနာက္...

သတိုးဓမၼာရာဇာ(သာလြန္မင္း)သည္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္တပ္ျဖင့္ အေရာက္ခ်ီတက္ျပီး မင္းရဲဒိဗၺအျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ၾကားနာေစေလ၏။ အမတ္တခ်ိဳ႔မွ ရဟန္းအျဖစ္ရာသက္ပန္ေနေစရန္ ေလွ်ာက္ထားၾက 
ေသာ္လည္း သာလြန္မင္းမွ မိဘကို သတ္ေသာသူသည္ တရားရႏုိင္မည္ေလာ ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရာ မည္သူမွ မေျဖၾကားႏုိင္ၾကေပ။ ထုိေၾကာင့္ သာလြန္မင္းမွ ေသဒဏ္ေပးေလ၏။ 

သာလြန္မင္းနန္းတက္ေသာ္ ရခုိင္မင္းမွ မဟာမိတ္ျဖစ္လုိသျဖင့္ သံျဖင့္ေရာက္လာေလ၏။ သာလြန္မင္းလည္း ေကာင္းမြန္စြာလက္ခံျပီး လက္ေဆာင္အမ်ားျဖင့္ ရခုိင္သံမ်ားကိုျပန္လႊတ္ေလ၏။ သာလြန္မင္းသည္ ဇင္းမယ္ျပည္ကို ျငိမ္သက္ေအာင္ ျပဳလုပ္လုိသျဖင့္  အင္း၀ထီးနန္းကုိ သိမ္းပုိက္ျပီး ႏွစ္လတုိင္ေအာင္ ရာဇဘိသိတ္မခံေသးဘဲ  စစ္တပ္ကုိ အင္အားျဖည့္ေနေလ၏။ အင္အား ျပည့္ေသာ္ ဇင္းမယ္သုိ႔ ခ်ီတက္ျပီး ပုန္ကန္ေနေသာ ျမိဳ႔စားမ်ားကို သုတ္သင္ကာ ျငိမ္သက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူေလ၏။ 

သာလြန္မင္းသည္ ဇင္းမယ္ကိုေအာင္ႏုိင္ျပီးလွ်င္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ျပန္လာျပီးမွ ဘိသိတ္ ခံေတာ္ မူေလ၏။ ေအဒီ ၁၆၃၃ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္တြင္ ေျမနန္းျပသာဒ္ ႏွင့္ တကြ မိဖုရားႏွင့္တကြ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ား ေနရန္ေလးေဆာင္ေသာ ျပာသာဒ္ေတာ္ကိုတျပိဳင္နက္
 ေဆာက္ရေလ၏။ထုိေနာက္အထူးထူးအေထြေထြ ေသာအစီအရင္တုိ႔ျဖင့္ခမ္းနားၾကီးက်ယ္ ေအာင္စီမံ
ထားရေလ၏။ ေျမနန္းျပာသာဒ္သုိ႔ မတက္မီ မဂၤလာေရကန္သုိ႔ ၾကြျပိီး သၾကၤန္ ေခၚရ၏(ေရခ်ိဳး)။ ထုိေနာက္ မွဴးမတ္စစ္သည္ရဲမက္ အေပါင္းျခံရံျပီး မဂၤလာကန္ေတာ္မွ ေျမနန္းျပာသာဒ္သုိ႔ ဆင္ျဖင့္ၾကြေတာ္မူ၏။ 

ေျမနန္းျပာသာဒ္မုဒ္တံခါးမွ နန္းေတာ္အထိ ပုိးသားကဲ့သုိ႔ႏူးညံ့ေသာ ေကာ္ေဇာ္ၾကီးခင္းကာ ေျမနန္းျပာသာဒ္ ရွိ ရာဇ့ပလႅင္ေပၚသုိ႔ ၾကြျမန္း၏။ ထုိသုိ႔ ၾကြျမန္းစဥ္ မဂၤလာစည္ေတာ္ၾကီးကို အဆက္မျပတ္ တီးခတ္ေပးရ၏။ နန္းေတာ္ေပၚသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ပုေရာဟိတ္ပုဏၰား ရွစ္ဦးမွ ဂါထာမ်ားရႊတ္ပြားကာ မဂၤလာျပဳ ေလ၏။ ထုိေနာက္ ပုေရာဟိတ္တစ္ဦးမွ တုိင္းျပည္အတြက္ မင္းက်င့္တစ္ရား ၁၀ ပါးပါ ဂါထာေတာ္မ်ားကို ရႊတ္ဖတ္ျပျပီး မင္းေျမာက္တန္ဆာ ငါးပါး (သန္လ်က္၊ထီးျဖဴ၊မကိုဋ္၊ေျခနင္း၊သားျမီးယပ္) တုိ႔ကို အပ္ႏွံကာ ရာဇ့ပလႅင္ေရွ႔တြင္ ဆင္ယင္ေပးေစကာ ရာဇ့ပလႅင္ေပၚထုိင္ေလမွ ထီးျဖဴ မုိးေစျပီး မင္းအစစ္သုိ႔ ေရာက္ရေလ၏။ (မွတ္ခ်က္။ ။ ရာဇ၀င္က်မ္းပါ သာလြန္မင္း၏ ရာဇသိဘိတ္ခံယူပံုကို အက်ဥ္းေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္၏၊ အက်ယ္မွာ သည္ထက္မက မ်ားျပားျပီး အေသးစိတ္ခမ္းနား ၾကီးက်ယ္လြန္းလွပါသည္)

မင္းအျဖစ္ဘိသိတ္ခံျပီးေသာ္ သာလြန္မင္းသည္ ယုိးဒယားသုိ႔ သံေစလႊတ္ေလ၏။ ရွမ္းျပည္တစ္၀ွမ္းသုိ႔ လည္း မိမိဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမ်ားအျပားေစလႊတ္ျပီး သိေစေလ၏။ ဟံသာ၀တီရွိ ေရႊေမာ္ေဓာဘုရား ၀န္းက်င္တြင္ ေက်ာင္းေလးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းေလ၏။ ထုိေက်ာင္းကို တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေပး
ေနေသာ အၾကီးအကဲတစ္ဦး ဇာလကန္ေမေလ ဟုအမည္ရသူသည္ ေမာ္လျမိဳင္ရွိမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းထန္ေသာ
လူငယ္တစုကို စည္းရုံးျပီး ေအဒီ ၁၆၃၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ တြင္ ဟံသာ၀တီနန္းေတာ္သုိ႔ သစ္မ်ားယူစရာ ရွိသည္ဟု တံခါးမွဴးမ်ားကိုလိမ္ညာျပီး နန္းေတာ္သုိ႔၀င္ကာ လက္နက္တုိက္ရွိရာ တံခါးကိုေဖာက္၀င္ရာ အေစာင့္မ်ားမွ လူငါးရာျဖင့္ လုိက္လံတုိက္သျဖင့္ ထြက္ေျပးရေလ၏။

ထုိအၾကီးအကဲသည္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔စားကုိ ျဖားေယာင္းႏုိင္သျဖင့္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔ကို အခုိင္အမာျပဳကာ သာလြန္မင္းကုိ ပုန္ကန္ေလ၏။ သာလြန္မင္းသည္ စစ္သည္ သံုးေသာင္းျဖင့္ သြားေရာက္တုိက္ေစေလ၏။ ထုိစစ္ပြဲကို ႏုိင္ေသာ္ ဇာလကန္ေမေလကို သတ္ေစေလ၏။ အေပါင္းအပါမ်ားလည္း ေသဒဏ္ေပးခံရ၏။ တခ်ိဳ႔မွာမူ ယုိးဒယားသုိ႔ထြက္ေျပးကုန္ေလ၏။

သာလြန္မင္းသည္ ဟံသာ၀တီကို ဗဟုိျပဳျပီးေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာကို ျငိမ္ေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ျပီးေသာ္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ၾကြျမန္းျပီး ရာဇာဘိေသက ႏွစ္ၾကိမ္ခံရန္ စီစဥ္ေလ၏။ ေအဒီ ၁၆၃၄ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ တြင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေလ၏။ေရာက္ေသာ္ အင္း၀ေရႊနန္းေတာ္ကို အသစ္ ျပန္လည္ေဆာက္ရန္ ၀န္မင္းမ်ားကို မိန္႔ၾကားေလ၏။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။