Skip to main content

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ေမတၱာရပ္မူ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ငူစစ္ပြဲ ျငိမ္းရျခင္း

ေတာင္ငူဘုရင္ နတ္ရွင္ေနာင္လည္း စစ္ပြဲ ႏုိင္မည့္အေရးကို မျမင္သျဖင့္ ေတာင္ငူရွိ ရဟန္းဆရာေတာ္မ်ား ထံ ခ်ဥ္းကပ္ကာ မိမိတုိ႔ဘက္က အညံ့ခံမည့္အေၾကာင္းကို ရပ္ခံေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ဆရာေတာ္ မ်ားလည္း စစ္ပြဲကိုမျမင္ေတြ႔လုိသျဖင့္ တုိင္းျပည္သာယာမည့္အေရးအတြက္ အင္း၀တပ္ထံသုိ႔ သြားေရာက္
ကာေမတၱာရပ္ခံေပးပါမည္ဟု မိန္႔ၾကားၾကေလ၏။ 

ဆရာေတာ္မ်ားလည္း ေမတၱာရပ္ခံရန္ အင္း၀ဘုရင္၏ ဘေထြးေတာ္ခံတပ္ဆီသြားေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘေထြးေတာ္မွ မိမိအေရးမပုိင္ေၾကာင္း အင္း၀ဘုရင္ထံ သြားပါရန္ ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ဆရာေတာ္မ်ား
လည္း အင္း၀ဘုရင္တပ္ေတာ္ဆီသြားရာ လမ္းခုလတ္တြင္ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းတုိ႔မွ မသြားရန္ တားျမစ္ၾက သျဖင့္ ဘုရင္ဆီမေရာက္ဘဲ ျဖစ္ေနေလ၏။ 

ဆရာေတာ္မ်ားလည္း လက္မေလ်ာ့ဘဲ အင္း၀ဘုရင့္ညီေတာ္ မင္းရဲသိခၤသူထံ သြားၾကေလ၏။ ညီေတာ္ မင္းရဲသိခၤသူလည္း တပည့္ေတာ္ မေလွ်ာက္၀ံ့ပါ ဟု ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ဆရာေတာ္မ်ားလည္း အင္း၀ဘုရင့္ယာယီခံတပ္ထံသုိ႔ ထပ္မံသြားျပန္ေလ၏။ 

ထုိအခ်ိန္တြင္ အင္း၀ဘုရင္မွ တပ္ေတာ္ကို စစ္ေဆးေနရာ ဆရာေတာ္မ်ားကို အေ၀းမွ ေတြ႔သျဖင့္ ပင့္လာ ရန္ မိန္႔ၾကားေလ၏။ ၀န္မင္းတုိ႔လည္း ဆရာေတာ္မ်ားကို ပင့္ျပီး ယာယီနန္းတဲတြင္ သီတင္းသံုးေစေလ၏။ ဘုရင္လည္း တပ္ေတာ္ကို စစ္ေဆးျပီးလွ်င္ ယာယီနန္းတဲသုိ႔ ၀င္ကာ ဆရာေတာ္မ်ားကို အက်ိဳးအေၾကာင္း 
ေမးျမန္းေလ၏။ ေတာင္ငူဆရာေတာ္မ်ားလည္း ခပ္သိမ္းေသာ လူအေပါင္းတုိ႔ ခ်မ္းျငိမ္းမည့္အေၾကာင္းကို 
ေမတၱာရပ္ခံပါ သည္ဟု မိန္႔ၾကားၾကေလ၏။ 

အင္း၀မင္းလည္း ေတာင္ငူဘုရင္၏ ညီေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၊မင္းရဲသီဟသူ၊မင္းရဲေက်ာ္ထင္ တုိ႔ အေဆာင္အေယာင္တုိ႔ျဖင့္ ျမိဳ႔တြင္းမွ ထြက္လာကာ ခံတပ္ေတာ္အထိ လာေရာက္ရန္ စကားျပန္ပါးလုိက္၏။
ဆရာေတာ္တုိ႔လည္း အင္း၀ဘုရင္မွာသည့္အတုိင္း မိန္႔ၾကားရာ နတ္ရွင္ေနာင္လည္း ညီေတာ္မ်ားကို အခမ္းအနားျဖင့္ အင္း၀ဘုရင္ခံတပ္သုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္ေလ၏။ 

ေတာင္ငူဘုရင္ ညီေတာ္မ်ား အင္း၀ခံတပ္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ အင္း၀ဘုရင္သည္ ေနရာအထုိင္အခင္း ေပးျပီး စကားမ်ားေျပာၾကားျပီး မင္းသားမ်ားကို ျပန္လႊတ္လုိက္ေလ၏။ ထုိေနာက္ ယာယီတဲနန္းတြင္ မိမိ၏ ရာဇပလႅင္ထက္ အနည္းငယ္နိမ့္ေသာ ပလႅင္ငယ္တခုကို ျပဳလုပ္ေစျပီး ေတာင္ငူဘုရင္ကို မည့္သည့္ေန႔ရက္
တြင္ မိမိထံ လာပါေစ ဟု မင္းသားမ်ားႏွင့္ စကားပါးလုိက္ေလ၏။ 

နတ္ရွင္ေနာင္လည္း သတ္မွတ္သည့္ရက္တြင္ အင္း၀ယာယီခံတပ္သို႔ ၀င္ေလသည္။ ယာယီနန္းတဲ သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ အင္း၀ဘုရင္မွ ထြက္ေတာ္မမူေသးသျဖင့္ နတ္ရွင္ေနာင္အပါအ၀င္ မွဴ းမတ္မ်ားအားလံုး ယာယီနန္းတဲ၏ အျပင္တြင္ ရပ္ကာ ေစာင့္ေနၾကရေလ၏။ အခ်ိန္အေတာ္အတန္ၾကာမွ အင္း၀ဘုရင္ ထြက္ေတာ္မူေလ၏။ ထုိအခါမွ နတ္ရွင္ေနာင္လည္း ယာယီနန္းတဲထဲသုိ႔ ၀င္ျပီး စီစဥ္ထားေသာ ေနရာ တြင္ ထုိင္ေလ၏။ 

အင္း၀ဘုရင္လည္း နတ္ရွင္ေနာင္ႏွင့္ စကားမ်ား ေျပာျပီးေသာ္ နတ္ရွင္ေနာင္၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို သေဘာက်သျဖင့္ ေတာင္ငူထီးနန္းကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျပီး ေတာင္ငူလႊတ္ေတာ္၀န္ရွင္ေတာ္မင္းကိုမူ မိမိ၏ လူယံု စစ္ကုိင္းျမိဳ႔စားကို ခံအပ္ေလ၏။ 

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။