Skip to main content

ဟံသာ၀တီအင္ပါယာ၏ ေန၀င္ခ်ိန္

နႏၵဘုရင္လက္ထက္တြင္ စစ္ခ်ီထြက္လွ်င္ က်န္းမာၾကံခုိင္ေသာ ေယာက်ၤားမ်ားကို စစ္အေျခခံသင္တန္းေပး
ျပီး လုိက္ပါအမူထမ္းရေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ခ်ီထြက္လုိျခင္းမရွိေသာ ေယာက်ၤားမ်ားသည္ ရဟန္း၀တ္ၾက 
ေလ၏။ ထုိအခါ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အေရအတြက္မ်ား တေန႔တျခားမ်ားလာေလရာ ရဟန္းစစ္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းတုမ်ားကို ေအဒီ ၁၅၉၃ ေမလတြင္ စစ္ေဆးကာ ရဟန္းတုမ်ားကို လူထြက္ေစ၏။ 
နာမည္ၾကီးေသာ ဘားမဲ့ဆရာေတာ္ ႏွင့္ ဘားတေမာ့ဆရာေတာ္ကိုလည္း မယံုၾကည္သျဖင့္ ေညာင္ရမ္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ သီတင္းသံုးေစေလသည္။ ထုိဆရာေတာ္ ႏွစ္ပါးသည္ မြန္ဘုန္းၾကီးျဖစ္ေလရာ ထုိသုိ႔ ေညာင္ရမ္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း အေပၚ ေနျပည္ေတာ္ တစ္၀ွက္ရွိ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား သေဘာမက်ၾကေခ်။ 

ထုိေၾကာင့္ ေအဒီ ၁၅၉၃ ႏုိ၀င္ဘာလ တြင္ ေမွာ္ပီစားမွ ဦးေဆာင္ေသာ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ပုန္ကန္မူျဖစ္ပြားေလ သည္။ ဘုရင္လည္း ရဲမက္မ်ားလႊတ္ျပီး ႏွိမ္နင္းေစရာ ေအာင္ျမင္ေလ၏။
 ေမွာ္ပီစားလည္း ယုိးဒယားသုိ႔ ေျပးေလ၏။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သားေတာ္မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကို အိမ္ေရွ႔မင္းသားအျဖစ္ အပ္ႏွင္းေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၉၄ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔စားသည္ ယုိးဒယားဘုရင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပုန္ကန္ေလ သည္။ ဘုရင္လည္း ေတာင္ငူမင္း ကုိ ဗုိလ္မွဴးျပဳကာ ႏွိမ္နင္း
ေစေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရူံးနိမ့္ျပီး ျပန္လာရေလ၏။ ဘုရင္လည္း အမ်က္ေတာ္ထြက္ကာ ေတာင္ငူမင္းကို အက်ဥ္းခ်ထားေလ၏။ ဗုိလ္မွဴးတခ်ိဳ႔လည္း ေထာင္တြင္း ႏွိပ္စက္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ကြယ္လြန္ကုန္ေလသည္။

သုိ႔ျဖင့္ ရဲစြမ္းထက္ျမက္ေသာ ဗုိလ္မွဴးတခ်ိဳ႔လည္း လြန္ရေလသည္။ ထုိခ်ိန္တြင္ အိမ္ေရွ႔မင္းသားသည္ 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ မင္းတုိ႔၏ သားေတာ္ဆုိသည္႔အတုိင္း ရမ္းကားျပီးသာေနေလသည္။ ဘုရင္လည္း သားေတာ္ကို ခ်စ္သျဖင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳသာေနေလ၏။ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔လည္း စိတ္ဆင္းရဲရေလသည္။ 
ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႔စားလည္း ယုိးဒယားမင္းအကူအညီျဖင့္ စစ္အင္အား တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ကုိ ေလးလမွ် ၀ိုင္းရံျပီးေနေလ၏။ 

ဇင္းမယ္ႏွင့္ ေတာင္ငူမွ စစ္ကူမ်ားခ်ီလာသည္ဟု သတင္းရလွ်င္ ယုိးဒယားျဗနရစ္လည္း ေမာ္လျမိဳင္စားကို ဆုတ္ရန္ အၾကံေပးကာ ဆုတ္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ တုိင္းေရးျပည္ေရး ရူပ္ေထြးေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ ကာ နႏၵဘုရင္သားေတာ္ အငယ္သည္ ေတာင္ငူကို ၀င္တုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေတာင္ငူျမိဳ႔ေစာင့္ တပ္မွ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ ခုခံသျဖင့္ မသိမ္းႏုိင္ဘဲ ဆုတ္ရေလသည္။ 

ေနျပည္ေတာ္တြင္လည္း မၾကံစဖူး ၾကြက္မ်ား ေသာင္းက်န္းေလ၏။ ေနခင္းေၾကာင္ေတာင္ပင္လွ်င္ ၾကြက္မ်ား အိမ္မ်ားအေပၚတက္ကာ အစားအေသာက္မ်ားကို ယူစားေလသည္။ ဘုရင့္နန္းေတာ္တြင္းသုိ႔ လည္း ၾကြက္မ်ားေသာင္းက်န္းသျဖင့္ ရဲမက္မ်ားႏွိမ္နင္းရာ အကုန္မသတ္ႏုိင္ဘဲ လက္ေလ်ာ့ရေလသည္။ ၾကြက္မ်ားလည္း ေနျပည္ေတာ္ရွိ စပါးက်ိမ်ားကို ကုိက္ကာ ဖ်က္စီးပစ္ေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ ဆန္ေရစပါး ရွားပါးကာ ျပည္သူအမ်ား ဒုကၡေရာက္ရေလသည္။ ထုိသုိ႔တုိင္းျပည္တြင္ ႏုိင္ငံေရးရူပ္ေထြးေနစဥ္
 ေတာင္ငူမင္းလည္း ရုတ္တရုက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင္ကို သစၥာမခံေၾကာင္းအမိန္႔ေတာ္ျပန္ကာ
 ျခားနားေလ၏။ ဇင္းမယ္မင္းလည္း ျခားနားေလသည္။ 

ေညာင္ရမ္းျမိဳ႔စား ( ေနာင္အခါ ေညာင္ရမ္းမင္း) လည္း ေနာင္ေတာ္နႏၵဘုရင္ အခက္အခဲေတြ႔ေနသည္ကို သိလွ်င္ မိမိ၏ ျမိဳ႔ကို ခုိင္ခံ့ေအာင္ အရင္ျပဳေလသည္။ ေညာင္ရမ္းတြင္ သီတင္းသံုးေသာ ဘားမဲ့ဆရာေတာ္ မွလည္း ေညာင္ရမ္းျမိဳ႔စားကို အစီအရင္အၾကံအဥာဏ္မ်ား ေပးေလသည္။ ေတာင္ငူျမိဳ႔စားသည္ မိမိတစ္ဦးတည္း ပုန္ကန္လွ်င္ အေရးနိမ့္မွာ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ရခုိင္ဘုရင္ထံ သံအမတ္မ်ားေစလႊတ္ျပီး မဟာမိတ္ျပဳေလသည္။ ေတာင္ငူမင္းလည္း ရခုိင္၏ ေထာက္ခံမူကို ရလွ်င္ ဟံသာ၀တီကို တုိက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲေလေတာ့သည္။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။