Skip to main content

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းေသာ ယုိးဒယားမင္းျဗနရစ္

ဟံသာ၀တီနႏၵဘုရင္ အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ခ်ိန္တြင္ ယုိးဒယားဘုရင္ျဗနရစ္အား စစ္ေၾကာင္းတခုအျဖစ္ခ်ီရင္ အမိန္႔ခ်ထားရာ ယုိးဒယားဘုရင္ျဗနရစ္သည္ အခ်ိန္ေနာက္က်မွ ခ်ီတက္လာေလ၏။ နႏၵဘုရင္မွ အင္း၀ သုိ႔ ခ်ီတက္သြားျပီဟု ၾကားလွ်င္ အင္း၀သုိ႔ မလုိက္ဘဲ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေတာ္သုိ႔ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ထုိ ခ်ီတက္လာေသာ ယုိးဒယားတပ္ကို ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေတာ္ေစာင့္ မင္းသားဥပရာဇာလည္း ခမည္းေတာ္ အင္း၀ သုိ႔ ခ်ီသြားေလျပီ၊ အင္း၀သုိ႔သာ လုိက္ေလ ဟု စာခၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ဟံသာ၀တီမေရာက္ျပီ ျမင္းျဖင့္ ပုိ႔ ေစေလ၏။ အိမ္ေရွ႔ဥပရာဇာလည္း ျဗနရစ္ကို မယံုသျဖင့္ ျမိဳ႔ေတာ္ကို အခုိင္အလံုလုပ္ကာ ျမိဳ႔ရုိးေပၚတြင္ စိန္ေျပာင္းၾကီးမ်ားကို တင္ျပီး အသင့္အေနထားျဖင့္ ေနေလ၏။ 

ယုိးဒယားမင္း ျဗနရစ္လည္း မိမိ၏ တပ္မ်ားကို ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ရင္းအနားအထိ ခ်ီတက္ကာ စခန္းခ်ေနေလ ၏။ အိမ္ေရွ႔ဥပရာဇာမွ အင္း၀သုိ႔ ခ်ီရန္ ထပ္မံစာပို႔ေသာ္လည္း စာျပန္ျခင္းမရွိဘဲ ေနေလ၏။ ထုိအခါ အင္း၀ကုိ နႏၵဘုရင္မွ အလုိေတာ္ျပည့္သည္ဟု သတင္းၾကားလွ်င္ မိမိ၏ တပ္ကို အလ်င္အျမန္ ဆုတ္ေစျပီး မုတၱမတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ရြာစားမ်ားကို မိမိ သစၥာခံေစကာ ယုိးဒယားသုိ႔ ျပန္ေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို နႏၵဘုရင္ၾကားလွ်င္ အမ်က္ထြက္ကာ ဟံသာ၀တီတြင္ တပ္အင္အား ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းကာ ယုိးဒယားကို စစ္ခ်ီရန္ ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။ 

နႏၵဘုရင္သည္ အမ်က္ထြက္သျဖင့္ အလ်င္အျမန္ စစ္တပ္ကို အင္အားျဖည့္ကာ ယုိးဒယားသုိ႔ ဒုန္းစုိင္း ခ်ီတက္ေလ၏။ အခ်ိန္ကာလကို ၾကည့္ျခင္းလည္းမရွိ၊ မွဴးမတ္မ်ား၏ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္လည္း နားမ၀င္ ေတာ့ဘဲ အမ်က္ျဖင့္သာ ခ်ီတက္ေလ၏။ ယုိးဒယားျမိဳ႔ေျမာက္ဘက္ရွိ စုကၠလိဟူေသာ အရပ္တြင္ တပ္တည္ျပီးေနေလသည္။ ထုိအခါ ယုိးဒယားမင္းမွ ျမိဳ႔ကာထြက္ကာ ရုတ္တရက္၀င္တုိက္ေလ၏။ ရုတ္တရက္ထုိးစစ္ ေၾကာင့္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ဖရုိဖရဲျဖစ္ေလ၏။ 

နႏၵဘုရင္ကို မွဴးမတ္မ်ားမွ တပ္ကို ဆုတ္ေတာ္မူပါ၊ မုိးလည္းက်ေတာ့မည္၊ စစ္သည္ေတာ္မ်ားလည္း အင္း၀စစ္ေၾကာင့္ ပင္ပန္းကုန္ၾကသည္၊ေနာင္တၾကိမ္မွ စစ္ျပန္ခ်ီေတာ္မူပါ ဟု မွဴးမတ္ဗုိလ္ပါအေပါင္း အၾကိမ္ၾကိမ္နားေတာ္ခ်ပါမွ နႏၵဘုရင္လည္း စိတ္ေလွ်ာ့ကာ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ျပန္ဆုတ္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ 
ေလသည္။ ယုိးဒယားမင္းလည္း နႏၵဘုရင္တုိ႔ ဆုတ္ခြာျပီဟု ၾကားလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္သျဖင့္ ျမိဳ႔ေတာ္အတြင္း 
ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပေလ၏။ 

ေအဒီ ၁၅၈၅ ဧျပီလ တြင္ နႏၵဘုရင္သည္ တုိက္ဆင္ တစ္ေထာင္၊ ျမင္း တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္၊ စစ္သည္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ကို တပ္မ ၁၉  တပ္မ ဖြဲ႔ကာ၊ တစ္တပ္မတြင္ အမတ္ၾကီးတစ္ဦးႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးတစ္ဦး ခန္႔ ျပီး တပ္မ်ားကို ၾကီးစုိးရန္ ဗုိလ္(ငယ္) ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ယုိးဒယားသုိ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ခ်ီတက္ေလ သည္။ ယုိးဒယားမင္း ျဗနရစ္သည္မူကား ဘုရင့္ေနာင္၏ သားေတာ္မ်ားႏွင့္ အတူ စာေပ၊သုိင္းပညာ အစရွိသည္ ကုိ ဟံသာ၀တီေရႊနန္းတြင္ သင္ၾကားခဲ့ဖူးသူျဖစ္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီ၏ စစ္ပရိယာရ္ကုိလည္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္သူ ျဖစ္ရုံသာမက၊ ဟံသာ၀တီ၏ စစ္အင္အားကိုလည္း သိရွိသူျဖစ္ေလ၏။ နႏၵဘုရင္ မင္းသား ျဖစ္စဥ္ကာလည္း နႏၵဘုရင္ႏွင့္ စာအတူသင္ဖူးသျဖင့္ နႏၵဘုရင္အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္သူျဖစ္ေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္ ယုိးဒယားကိုသိမ္းျပီး ဓားစာခံ မင္းသားအေနျဖင့္ ဟံသာ၀တီ ကို ပါလာသူ ျဖစ္ေလရာ ယုိးဒယားျပည္ၾကီးကို ဟံသာ၀တီလက္ေအာက္မွ လႊတ္ေျမာက္ရန္သာ စိတ္အား စိတ္သန္ေနေသာ ယုိးဒယားမင္းတဦးျဖစ္ေလေတာ့သည္။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။