Skip to main content

သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔ရ အမတ္ၾကီး ဗညားဒလ ၏ ဘ၀နိဂုံး

လင္းဇင္းကို ဒုတိယအၾကိမ္တုိက္ရန္ ဟံသာ၀တီတြင္ ေဆြးေႏြးၾကရာ ဘုရင့္ေနာင္၏ သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔ (သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔သည္ ဘုရင္အမ်က္ထြက္ျပီး ေသဒဏ္ေပးေသာ္လည္း ခ်က္ျခင္း သတ္ခြင့္မရ၊ ေခတၱဆုိင္းငံခြင့္ရေသာ ဘြဲ႔ျဖစ္သည္) ရ အမတ္ၾကီး ဗညားဒလ မွ အမိန္႔ေတာ္သာေပးပါ မိမိ ကိုယ္တုိင္ စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္ျပီး အႏုိင္တုိက္မည္ ဟု ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ထုိအေရးကို သေဘာတူျပီး စစ္အင္အား ၂ ေသာင္း၊ ျမင္း ၂ ေထာင္၊ ဆင္ ၂ ေထာင္ ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစေလ ၏။ 
ဗညားဒလလည္း လင္းဇင္းျမိဳ႔နားထိ စစ္ခ်ီျပီးေနာက္ ဇာပန္းစား ႏွင့္ လင္းပေတ့စားကို သံအျဖစ္ေစလႊတ္ျပီး လက္နက္ခ် အညံခံရန္ လင္းဇင္းမင္းအား ရာဇသံ ေပးေလ၏။ လင္းဇင္းမင္းလည္း သံႏွစ္ေယာက္ကို သတ္ခ်င္ေသာ္လည္း မင္းဆရာ မဟာရတ္မွ တားသျဖင့္ ထုိသံႏွစ္ဦးကို လင္းဇင္းျမိဳ႔ေတာ္ရွိ စစ္အင္အား ကို ျပသျပီး သင္တုိ႔သခင္ ဘုရင့္ေနာင္ ခ်ီတက္လာေသာ္လည္း ငါ့ဆင္အစြယ္ အကုန္က်ိဴးေလမွ ငါ့ကို ႏုိင္မည္၊ ယခု ဗညားဒလ ဟူေသာ အမတ္တစ္ဦး ဆုိရုံျဖင့္ ငါမမူ ဟု ေျပာလႊတ္လုိက္ေလ၏။

ထုိစကားကို သံမ်ားမွ ျပန္ေလွ်ာက္ေသာ္ သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔လည္းရ၊ အဂၢမဟာေသနာပတိ စည္သူရွင္ ဘြဲ႔ရ ဗညားဒလ လည္း အမ်က္ကို မခ်ဴပ္ႏုိင္ဘဲ ခ်က္ျခင္း တုိက္မည္လုပ္သျဖင့္ မွဴးမတ္မ်ားမွ တားရေလ၏။ မွဴးမတ္မ်ားလည္း ယခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အင္အားသည္ နည္းလွသည္၊ ယုိးဒယားမွ စစ္ကူ မ်ားလည္း မေရာက္လာေသး၊ ဇင္းမယ္စား၏ တပ္မ်ားလည္း မေရာက္လာေသး၊ စစ္ကူမ်ားေရာက္လာမွ ပူေပါင္းျပီး တုိက္သင့္သည္ဟု အၾကံေပးၾကကုန္၏။ ဗညားဒလလည္း သေဘာတူျပီး ယာယီ တပ္ဆုတ္ ေလ၏။ 

ထုိသုိ႔ ဗညားဒလ တပ္ဆုတ္သည္ကို လင္းဇင္းမင္းမွ မိမိ၏ သူလွ်ိမ်ားကို လႊတ္ကာ ဗညားဒလမွ လင္းဇင္းကို ႏုိင္သည့္ပံုစံျဖင့္ စကားျဖန္႔ေစရာ လင္းဇင္းသားတုိ႔သည္ နယ္ေျမကၽြမ္းက်င္သျဖင့္ စစ္ကူအျဖစ္ ခ်ီတက္လာေသာ ယုိးဒယားတပ္ႏွင့္ ဇင္းမယ္တပ္ မ်ားထံ သူလွ်ိ၏ စကားမ်ား အရင္ ေရာက္ေလေတာ့၏။ စစ္ကူအျဖစ္ ခ်ီတက္လာေသာ ယုိးဒယားတပ္ႏွင့္ ဇင္းမယ္တပ္တုိ႔လည္း ေကာလဟာလကို ယံုကာ ဆက္ မခ်ီတက္ေတာ့ဘဲ မိမိတုိ႔ ျမိဳ႔သုိ႔ ျပန္ေလ၏။ 

ထုိအခါ စစ္ေရးကုိ စံုစမ္းရန္ ေနျပည္ေတာ္မွ လႊတ္လုိက္ေသာ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႔သည္ ထုိအေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ဗညားဒလပ်က္စီးရန္ ဘုရင့္ေနာင္ထံ ကုန္းေခ်ာစကားဆုိေလ၏။ ဗညားဒလသည္ လင္းဇင္းမင္းအား တုိက္ႏုိင္ပါေသာ္လည္း မတုိက္ဘဲ တပ္ကို ဆုတ္ျမဲဆုတ္သည္ဟု ဘုရင့္ေနာင္ယံုရန္ အမ်ိဴးမ်ိဴးေသာ စကားကို ဆုိေလရာ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ဗညားဒလကို အလုပ္အေကၽြး ကၽြန္ ၅ ေယာက္ျဖင့္သာ ယုိးဒယားရွိ ရြာတရြာတြင္ ထားခဲ့ေစ ဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်ေလ၏။

ဗညားဒလသည္ ဘုရင့္ေနာင္ထံ စာေရးေသာ္လည္း ထုိစာမွ သူ႔အား မနာလုိ၀န္တုိေနေသာ အမတ္တစု လက္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ စစ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လည္း အလြန္တင္းၾကပ္ေသာ စည္းကမ္းထားရွိသျဖင့္ ထုိအခ်က္ကို အသံုးခ်ျပီး ေနရာ၊ရာထူး တပ္မက္ေသာ အမတ္တစု မွ အျမတ္ထုတ္သြားျခင္းျဖစ္ေလ၏။

ဗညားဒလသည္ ငါးလတိတိ ဆင္းရဲစြာေနထုိင္ရျပီးေနာက္ အျပင္းဖ်ားကာ ထုိအရပ္တြင္ပင္ ကြယ္လြန္ေလသည္။ ကြယ္လြန္ေသာ္ ယုိးဒယားဘုရင္မွ ဘုရင့္ေနာင္ထံ ေလွ်ာက္ေလရာ ေကာင္းမြန္စြာ သၿဂိဳဟ္ေစေလသည္။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။