Skip to main content

လံုဖလီခံတပ္ တုိက္ပြဲ

ယုိးဒယားမင္းမွ လံုဖလီတြင္ တပ္စခန္းခ်ေနသည္ကို ဘုရင့္ေနာင္ၾကားလွ်င္ မိမိ၏ တပ္အေပါင္းတုိ႔ကို လံုဖလီခံတပ္အား တုိက္ေစေလသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စစ္ပြဲျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ျပီး ယုိးဒယားမင္းမွ အေရးမသာသျဖင့္ စီးေတာ္ျမင္းႏွင့္ ရရာ ရဲမက္မ်ားျဖင့္ အယုဒၶယျမိဳတြင္း သုိ႔ ဆုတ္ေလ၏။ ေအဒီ ၁၅၆၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ တြင္ လံုဖလီခံတပ္ကို ဘုရင့္ေနာင္သိမ္းပုိက္ရေလသည္။

ဘုရင့္ေနာင္သည္ လံုဖလီခံတပ္တြင္ ေနကာ မိမိ၏သားေတာ္၊ညီေတာ္မ်ားကို အယုဒၶယျမိဳအား ၀ုိင္းရံေစ ျပီး အေျမွာက္ၾကီးမ်ား၊ျမတပူၾကီးမ်ားကို အယုဒၶယျမိဳရုိးထက္ျမင့္ေသာ ေမွ်ာ္စင္မ်ားေပၚတြင္တင္ကာ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ အဆက္မျပတ္မုိးရြာသလုိ ပစ္ေစေလ၏။  အယုဒၶယျမိဳလည္း ရစရာမရွိ ပ်က္စီးလာသျဖင့္ မွဴ းမတ္တုိ႔မွ ယုိးဒယားမင္းအား လက္နက္ခ်ရန္ အၾကံျပဳ ေလရာ ယုိးဒယားမင္းလည္း ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို သံအျဖစ္ ၾကြေစျပီး လက္နက္ခ်မည့္အေၾကာင္းဘုရင့္ေနာင္ထံ ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။

ဘုရင့္ေနာင္လည္း စစ္ပြဲျငိမ္းေစလွ်င္ ယုိးဒယားမင္းကိုယ္တုိင္ ဆင္ျဖဴ ေလးစီး ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ အခမ္းအနားမ်ားျဖင့္ ထြက္လွာေစရန္ အမိန္႔ေတာ္ေပးလုိက္၏။ ယုိးဒယားမင္းလည္း ထုိ႔အမိန္႔ကိုၾကားလွ်င္ ဆင္ျဖဴ ေလးစီး ေပၚတြင္ အထူးထူးေသာ ရတနာမ်ားကို တင္လ်က္၊ မင္းခန္းမင္းနား အေဆာင္အေယာင္
ျဖင့္ ေအဒီ ၁၅၆၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ တြင္ ျမိဳ ႔တြင္းမွ ထြက္ကာ ဘုရင့္ေနာင္ထံ အညံခံေလသည္။


ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၾကျပီး ဘုရင့္ေနာင္မွ ယုိးဒယားမင္း၏ သားေတာ္ကို  အယုဒၶယျမိဳ၏ ဘုရင္အျဖစ္ ခန္႔ျပီး က်န္ရွိေနေသာ ယုိးဒယားမင္း၏ ညီေတာ္မ်ားကုိလည္း စားျမဲရာထူးအတုိင္းေပးေလ၏။ ယုိးဒယားဘုရင္၊ သားေတာ္အငယ္ ႏွင့္ ဆင္ျဖဴေလးစီး ကိုမူ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ေခၚယူေတာ္မူခဲ့သည္။

ယုိးဒယားမွ ျပန္ေတာ္မူျပီး ဟံသာ၀တီသုိ႔ ေအဒီ ၁၅၆၄ မတ္ ၂၈ တြင္ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၆၄ ေမ ၁၅ တြင္ မိဖုရားေခါင္နတ္ရြာစံေတာ္မူေလသည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ ေျမငလ်င္ျပင္းစြာ လူပ္သျဖင့္ ဘုရားဂူေက်ာင္းမ်ား ျပိဳ ပ်က္ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ျပိဳ ပ်က္ေသာ ဘုရားဂူေက်ာင္းမ်ားကို
ျပန္လည္ မြမ္းမံေစေလ၏။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မွဴ းမတ္မ်ားမွ ဇင္းမယ္ဘုရင္သည္ မိမိတုိ႔ ယုိးဒယားကို စစ္ခ်ီစဥ္ ေနာက္ေတာ္မွ လုိက္ပါျခင္းမရွိ၊ အခြန္ေတာ္ကိုလည္း မဆက္သ၊ ဇင္းမယ္တြင္ရွိေသာ ဟံသာ၀တီသံ မ်ားမွလည္း သတင္း မၾကား စသျဖင့္ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ညီေတာ္မ်ားကို ေမးလွ်င္ ညီေတာ္မ်ားမွ ဇင္းမယ္မင္းသည္ ဘုရင့္ေနာင္၏အမိန္႔ေတာ္အား ပမာမခန္႔လုပ္သျဖင့္ စစ္ခ်ီျခင္းျဖင့္သာ အေရးေတာ္ကို ျပီးႏုိင္မည္ဟု ျပန္လည္ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။

သုိ႔ျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ဇင္းမယ္ကို စစ္ခ်ီရန္ အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ျပန္ေလသည္။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။