Skip to main content

ဘုရင့္ေနာင္၏ ဆင္ျဖဴ ေတာ္စစ္ပြဲ

ဗညားဒလ ယုိးဒယားသုိ႔ ေရာက္ျပီး စာေပစီကံုးကာ ယုိးဒယားဘုရင္ထံ ေလွ်ာက္ရာ ဘုရင္မွ လက္မခံသည့္ အျပင္ ဘုရင့္ေနာင္၏သံကုိလည္း မေခ်မငံ တံု႔ျပန္လုိက္ေလ၏။ ဗညားဒလလည္း ေနျပည္ေတာ္ျပန္ေရာက္ လွ်င္ အေၾကာင္းစံုကို ဘုရင့္ေနာင္အား ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း အမ်က္ေတာ္ရွျပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚကာ ယုိးဒယားအား စစ္တုိက္မည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ေလသည္။ ထုိအခါ မွဴ းမတ္ႏွင့္ စစ္သူၾကီးမ်ားကလည္း ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္သာ ၾကိဳးပမ္းစံုစမ္းရေလ၏။

ယုိးဒယားသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ ဗညားဒလမွာမူ အေရးေတာ္မသာလွ်င္ မိမိ၏သခင္သည္ စစ္တုိက္လိမ့္မည္ ကို သိသျဖင့္ ယုိးဒယားျမိဳ ႔၏ အေနအထားတုိ႔ကိုပါ တခါထဲေလ့လာ ခဲ့သျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္အတြက္ အလြန္ အက်ိဴ းရွိခဲ့၏။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာရန္ အမိန္႔ျပန္ျပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ မိမိ၏ ေရႊျဖင့္ျပီးေသာ ေသာက္ေတာ္ေရ တေကာင္းဖံုး၊ စားေတာ္အုိး၊ ေရႊယပ္ေတာ္ တုိ႔ကို မဟာေစတီတြင္ ဌာပနာကာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးေတာ္မူ
ျပီး အလွဴ အၾကီးအက်ယ္လုပ္ေလသည္။

ရွမ္းေစာ္ဘြားတပ္မ်ား ေရာက္လာေသာ္ မိမိ၏ တပ္မၾကီးႏွင့္ စည္းကမ္းတက် ပူေပါင္းေစျပီး ေစာ္ဘြားမ်ားကို မိမိလက္၀ဲလက္ယာ တြင္ မိမိႏွင့္ တန္းတူ ထီးျဖဴ မုိးေစလ်က္ ယုိးဒယားသုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၆၃ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ စစ္အင္အား ၃ သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေလ၏။ (တခ်ိဴ ႔ မွတ္တမ္းတြင္ ၄ သိန္းေက်ာ္ )


ဘုရင့္ေနာင္၏ တပ္ေတာ္သည္ ေရွးဦးစြာ ကမန္ပုိက္ကို သိမ္းေတာ္မူသည္။ တပ္မွဴ းအေပါင္းႏွင့္ ရဲမက္တုိ႔ သည္ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း အေၾကာက္အရြံ႔ မရွိ ျမိဳ ႔ရင္းကို အလံုးအရင္း ခ်ီတက္ျပီး ေလွကားမ်ားျဖင့္ ေထာင္ တက္သျဖင့္ ယုိးဒယားေနျပည္ေတာ္၏ ျမိဳ ႔ရံမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ က်ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ အယုဒၶယျမိဳ ႔ေတာ္ကို အလ်င္မတုိက္ဘဲ ျမိဳ ႔ရံမ်ားကို အရင္တုိက္၏။

ျမိဳ ႔ရံမ်ားအားလံုးကို ရလွ်င္ အယုဒၶယျမိဳ ႔ေတာ္သုိ႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ေလသည္။ ထုိသတင္းကို ယုိးဒယားမင္းေနာင္ေတာ္မွ စာျဖင့္ေစျပီး ဘုရင္အား လက္နက္ခ်ရန္ အၾကံျပဳ ေလသည္။ ယုိးဒယားမင္းသည္ သတင္းကိုၾကားေသာ္လည္း လက္နက္ခ်လုိျခင္းမရွိဘဲ ေခါင္းမာစြာ ျဖင့္ သားေတာ္အိမ့္ေရွ့မင္း ကို လက္နက္အမ်ားျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ကို ဆီးၾကိဳ တုိက္ေစေလသည္။

အိမ္ေရွ့မင္း ျဗမဟိန္( Phra Mahin ) ၏ တပ္ႏွင့္ ေနမ်ိဴ းေက်ာ္ထင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမင္းတပ္တုိ႔ လမ္းမွ ေတြ႔ၾကရာ အျပင္းအထန္တုိက္ၾကေလသည္။ ေနမ်ိဴ းေက်ာ္ထင္ဘက္မွ အက်အရူံးမ်ားေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဟံသာ၀တီ ဥပရာဇ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မ်ား ေရာက္လာျပီး ဆင္ျဖင့္ ဖိတုိက္ရာ ယုိးဒယား အိမ္ေရွ့မင္းတပ္ ေနာက္ဆုတ္ရေလသည္။

ယုိးဒယားဘုရင္လည္း မိမိသား အေရးမလွသည္ကို သိေသာ္ ညီေတာ္အား စစ္အင္အား ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ကို ဦးေဆာင္ေစျပီး ယုိးဒယားဘုရင္ကိုယ္ေတာ္မူ ေနာက္မွ ဆင္သံုးရာ၊ျမင္း သံုးေထာင္ ၊ ေျခလ်င္တပ္ ၅ ေသာင္းျဖင့္  ခ်ီတက္ေလသည္။ ခ်ီတက္ျပီး လံုဖလီ( Lumphli ) ဆုိေသာ အရပ္တြင္ ခံတပ္ျမိဳ ႔ ေဆာက္ကာ ဘုရင့္ေနာင္အလာကို ေစာင့္ေနေလသည္။ ယုိးဒယားဘုရင္သည္ စစ္အင္အား အလံုးအရင္း ႏွင့္ ဥေရာပမွ လာေသာ လက္နက္ေကာင္းမ်ားရွိသျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္၏ တပ္ကို အႏုိင္တုိက္ ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနေလ၏။


Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။