Skip to main content

အင္း၀မင္းဆက္ ပ်က္သုဥ္းျခင္း

အင္း၀တပ္ပ်က္လွ်င္ ဘုရင္နရပတိစည္သူလည္း တပ္ကို အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ထိ အလ်င္အျမန္ ျပန္ဆုတ္
ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္တပ္တုိ႔လည္း အင္း၀ျမိဳ ႔အထိ လုိက္သြားေသာ္လည္း ျမိဳ ႔တြင္းမွ စိန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ အဆက္အျပတ္ ျပန္ပစ္သျဖင့္ မခ်ဥ္းႏုိင္ဘဲ စခန္းခ်ရာသုိ႔ ျပန္လည္ ဆုတ္သြားေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္ လည္း မိမိ၏ တပ္သားမ်ား စစ္မာန္မ်ားတက္ေနခ်ိန္ အင္း၀လက္ေအာက္ခံ ျမိဳ ႔မ်ားကို သိမ္းရန္ ညီေတာ္ ကုိ အမိန္႔ခ်ကာ ရဲမက္ ၅ ေထာင္ေက်ာ္ေပးျပီး တုိက္ေစေလသည္။ ညီေတာ္လည္း ေျမာင္းတူး၊ ပုခန္းၾကီး မ်ားကို တုိက္ခို္က္ေအာင္ျမင္၏။ ပုခန္းစားလည္း စစ္ရူံးကာ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားထံ ေျပး၀င္ေလသည္။အင္း၀ေခတ္မွ ရဲမက္မ်ား စစ္အစီအရင္
ဘုရင့္ေနာင္အမိန္႔ျဖင့္ အင္း၀၀န္းက်င္ရွိ ျမိဳ ႔ရြာ အေတာ္အမ်ားကို သိမ္းပုိက္ရမိေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ စစ္ကူလာေသာ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား တပ္ကို လမ္းခုလတ္တြင္ ျဖတ္တုိက္ရာ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြားတပ္ ပ်က္ေလ၏။ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားတပ္ကုိလည္း စစ္ေၾကာင္းခြဲကာ ျခံဳခုိတုိက္ျပန္၏။ မုိးညွင္းကိုလည္း ႏုိင္ျပန္
ေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ေစာ္ဘြားတပ္မ်ား မေပါင္းမိေအာင္ အခ်ိန္တုိအတြင္း အျပင္းအထန္ ထုိးစစ္ ဆင္၏။


အင္း၀ေခတ္၊ဟံသာ၀တီေခတ္မွ ရဲမက္မ်ား ျမိဳ ႔ကုိသိမ္းေနပံု
ညီေတာ္မင္းရဲေက်ာ္ထင္ တုိ႔ကိုလည္း အင္း၀ကို စစ္ေၾကာင္း ၁၀ မ်က္ႏွာ ဖြင့္ေစျပီး တုိက္ခုိက္ေစေလ၏။ အင္း၀ထံလာေသာ စစ္ကူမ်ားကို ဘုရင့္ေနာင္ကုိယ္တုိင္ လုိက္လံတုိက္ခုိက္ေနသျဖင့္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား မေပါင္းမိဘဲ တပ္မ်ားဖရုိဖရဲျဖစ္ကာ တပ္ျပန္ဆုတ္သြားၾကေလသည္။ ထုိအခ်ိန္ ညီေတာ္မင္းရဲေက်ာ္ထင္ လည္း အင္း၀ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုိက္ရာ အင္း၀ဘုရင္မွာ စိတ္ဓါတ္က်ကာ လက္ေလ်ာ့ အရူံးေပးလုိက္ သျဖင့္ ျမိဳ႔တံခါးပ်က္ျပီး ဘုရင့္ေနာင္တပ္မ်ား အင္း၀ကို ေနမ၀င္မီတြင္ သိမ္းပုိက္ရမိေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၅၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ မနက္တြင္ ညီေတာ္မင္းရဲေက်ာ္ထင္ စစ္ကို စတင္ဆင္ႏြဲျပီး ညေနေစာင္းတြင္ အင္း၀တျမိဳ ႔လံုး ကိုရေလသည္။

အင္း၀ဘုရင္ နရပတိစည္သူလည္း ျမင္းတစ္စီး၊ ကၽြန္လူယံု ၅ ေယာက္ျဖင့္ နန္းေတာ္မွ ေျပးေလရာ ဘုရင့္ေနာင္တပ္၏ ကင္းေစာင့္မ်ား ေတြ႔ျပီး လုိက္လံ ဖမ္းဆီးကာ ဘုရင့္ေနာင္ကို ဆက္သေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ျမိဳ ႔သိမ္းပြဲကို အၾကီးအက်ယ္ျပဳလုပ္ျပီး ညီေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္ထင္ကို သတုိးမင္းေစာ ဘြဲ႔ေပးကာ အင္း၀ျမိဳ ႔ကို အုပ္ခ်ဳဴ ပ္ေစေလသည္။

ေစာ္ဘြားမ်ားလည္း တပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေပါင္းစုကာ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ အင္း၀ဘုရင္ကို ျပန္လည္ ကူရန္ တုိင္ပင္ျပီး အလံုးအရင္းျဖင့္ သာ၀တ္ထိျမိဳ ႔တြင္ ခံတပ္ေဆာက္ေနေလ၏။ ထုိအေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ၾကား လွ်င္ စစ္သည္မ်ားကို ျပန္လည္စုရုံးျပီး သာ၀တ္ထိျမိဳ ႔ကို ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္၏။ ေစာ္ဘြားမ်ား မခံႏုိင္ဘဲ တပ္ကို ထပ္မံဆုတ္ျပီး ေျမတူးတြင္ စုရုံးျပန္၏။ ညီေတာ္ သတုိးမင္းေစာလည္း ေျမတူးကို တုိက္ျပန္၏၊ ေစာ္ဘြားမ်ားလည္း ရြပ္ရြပ္ခ်ြံခြ်ံ ခုခံသျဖင့္ ျမိဳ ႔တြင္းမေဖာက္ႏုိင္ျဖစ္ေနရာ ဘုရင့္ေနာင္တပ္မၾကီး စစ္ကူေရာက္လာေတာ့မွ ေစာ္ဘြားတပ္မ်ား ပ်က္ကာ ဆုတ္ရေလသည္။ ေစာ္ဘြားမ်ားလည္း မိမိတုိ႔ ျမိဳ ႔သုိ႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာရန္ သေဘာတူၾကျပီး တပ္မ်ားကို ခြဲကာ ဆုတ္ခြာၾကကုန္၏။

ဘုရင္ေနာင္လည္း လုိက္တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ျပန္ရာ မွဴ းမတ္မ်ားမွ မုိးက်ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းတုိ႔သည္ ဘုရင့္ေနာင္၏ လက္ရုံးရည္ကို သိသြားၾကကုန္သည္ျဖစ္ျပီး ေနာင္ပြင့္လင္းရာသီမွ ခ်ီတက္ေသာ္ ေစာ္ဘြား
မ်ား အားလံုး ဘုရင့္ေနာင္ ေျခရင္းသုိ႔ ခယလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကေလမွ သေဘာက်ကာ မိမိ သိမ္းပုိက္ထားေသာ ျမိဳ ႔ရြာမ်ားကုိ လူယံုမ်ား ထားကာ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ျပန္ရန္ စီစဥ္ေလေတာ့သည္။


Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။