Skip to main content

ေတာင္ငူ အင္အားၾကီးထြားလာပံု

ေအဒီ ၁၅၂၇ တြင္ အင္း၀ကို မုိးညွင္းေစာ္ဘြားသားေတာ္ သုိဟန္ဘြား ( စ၀္ေဆဟန္ဖ) မွ မင္းျပဳေလ ေသာ္ အင္း၀နရပတိအား ခစားခဲ့ေသာ ရဲမက္မ်ားမွာ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာရွိ ျမိဳ႔မ်ားတြင္ စစ္မူမ်ား သြားထမ္း ေလ၏။ ထုိျမိဳ႔မ်ားထဲတြင္ ေတာင္ငူျမိဳ႔သည္ စစ္ေျပးမ်ား၏ အဓိက ခုိလူံရာျမိဳ႔ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ေအဒီ ၁၅၃၀ တြင္ ေတာင္ငူကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ေသာ မင္းတရားေရႊထီးသည္ လက္ရုံးရည္ ရွိသူျဖစ္ရာ က်န္းမာၾကံ ခုိင္ေသာ စစ္ေျပးမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႔သားမ်ားကို စစ္မူထမ္းခုိင္းေစရာ ေတာင္ငူသည္ တစ္ေန႔တျခား အင္အားၾကီး လာေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၃၈ တြင္ ဟံသာ၀တီကို အလုိျပည့္ရာ မင္းတရားေရႊထီး၏ သတင္းသည္ ႏုိင္ငံ အႏွံျပန္႔သြားရာ သုိဟန္ဘြားကို မလုိလားေသာ အင္အားငယ္ေသာ ျမိဳ႔စားမ်ားမွ ေတာင္ငူလက္ေအာက္ သုိ႔ ခုိ၀င္လာေတာ့သည္။

ေအဒီ ၁၅၃၉ တြင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမုိင္းတြင္ေသာ ျဖစ္ရပ္တခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေလ၏။ အေၾကာင္း အမွန္မွာ သုိဟန္ဘြားသည္ အင္း၀ဘုရင္တုိ႔၏ ထံုးစံအတုိင္း အင္း၀ပုိင္နက္ရွိ ရဟန္းမ်ားကို ပင့္ကာ ဆြမ္းကပ္ေလသည္။ ထုိအခါ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ရဟန္းေတာ္စီးေသာ လွည္းမ်ားသည္ အစစ္အေဆး မရွိ ျမိဳ႔ထဲသုိ႔ ၀င္ႏုိင္ေလသည္။

သုိဟန္ဘြားကို မလုိလားေသာ ပုန္ကန္သူမ်ားမွ ရဟန္းအျဖစ္ဟန္ေဆာင္ကာ လက္နက္မ်ားသယ္ေဆာင္ လာျပီး ျမိဳ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ကာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္တည္းေလ၏။ နန္းေတာ္အတြင္းရွိ မိမိတုိ႔ ေသြးေသာက္ မ်ားကို ဆြမ္းကပ္မည့္ေနရာတြင္ ဓါးမ်ားကို ျမဳပ္ထားရန္ ေစခုိင္းေလ၏။

ဆြမ္းကပ္သည့္ေန႔တြင္ သုိဟန္ဘြားသည္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားျဖင့္ ၾကြလာျပီး ရဟန္းမ်ားကို ဆြမ္းကပ္ ေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရဟန္းေယာင္ေဆာင္ထားေသာ ဓားသမားမ်ားမွ ရုတ္တရုက္ ျမဳပ္ထားေသာ ဓါးမ်ားကို ယူကာ သုိဟန္ဘြားအား လွမ္းခုတ္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ခုတ္မိျခင္း မရွိဘဲ သုိဟန္ဘြား၏ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္မ်ားမွ ျပန္လည္ ခုခံေလရာ ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း အလံုးလံုး အေထြးေထြး ျဖစ္ေလ၏။

ထုိအခါ ရဟန္းစစ္မ်ားလည္း ထုိလုပ္ၾကံပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ခုတ္ပြဲေၾကာင့္ အမ်ားအျပား ျပန္လြန္ေတာ္မူရေလ၏။ သုိဟန္ဘြားလည္း ေဒါသထြက္ကာ စစ္ေဆးျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ အင္း၀ရွိ ေက်ာင္းတုိက္တုိင္းအား ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးေစျပီး ဓားလက္နက္ ေတြ႔ေသာ ေက်ာင္းတုိက္ရွိ ရဟန္းမ်ားကို ဖမ္းေစရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလသည္။

ထုိအမိန္႔ေၾကာင့္ ညတြင္းခ်င္း အင္း၀ရွိ ေက်ာင္းတုိက္တခ်ိဳဳဳဴ ႔မွ ရဟန္းမ်ား ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာသို႔ ေျပး
ေလ၏။ ထုိေန႔မွစျပီး သုိဟန္ဘြားသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မုိးညွင္းမွ ရဟန္းမ်ားကို သီးသန္႔ပင့္ကာ ကုိးကြယ္ေလ၏။ အင္း၀ရွိ ေက်ာင္းတုိက္မ်ားကိုလည္း လွဴ ဒါန္းျခင္းမျပဳေတာ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ အင္း၀ရွိ က်မ္းဂန္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေတာင္ငူ အစရွိေသာ ျမိဳ႔ရြာမ်ားသုိ႔ စုန္ဆင္းေလသည္။
သုိ႔ျဖင့္ ေတာင္ငူသည္ အားကိုးရာမဲ့ ႏွင့္ က်မ္းဂန္တတ္ က၀ိမ်ား မွီခုိရာ ျဖစ္လာျပီး တျဖည္းျဖည္း အင္အား ၾကီးလာရေတာ့သည္။ 

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။