Skip to main content

ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိ

ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိ နန္းတက္ေသာ ႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၅၀၁ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ နတ္ရြာလားသြားျပီျဖစ္ေသာ ဘုရင္ မဟာသီဟသူရ သားေတာ္ေရႊေနာ္ရထာ ၏ ကၽြန္ ငေသာၾကာ မွ နရပတိ ကို လုပ္ၾကံေလ၏။ လုပ္ၾကံပံုမွာ ဘုရင္နရပတိမွ နန္းေတာ္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ရွိ စံနန္းတြင္ စံေနခုိက္ ငေသာၾကာမွ အခစား၀င္ကာ ဘုရင္၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ကို ရုတ္တရုက္ထ ထုိးျပီး ဓားကုိလုကာ ဘုရင္ကို လွမ္းခုတ္ေလ၏။ ( ဘုရင္ကို အခစား၀င္လွ်င္ သက္ေတာ္ေစာင့္မွ တပါး မည္သူမွ လက္နက္ကုိင္ခြင့္မရွိ) ဘုရင္လည္း ေရွာင္လုိက္ရာ ထီးျဖဴ ကို ခုတ္မိေလ၏။
ဘုရင္ေဘးတြင္ အခစား၀င္ေနေသာ ေရနံ့သာစားလည္း ခ်က္ျခင္းထကာ ငေသာၾကာကုိ ၀င္လံုးေလ၏။ ထုိေန႔တြင္ ဘုရင္နရပတိသည္ သက္ေတာ္ေစာင့္ ၁ ဦးႏွင့္ ေရနံ့သာစားကိုသာ ေခၚကာ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ အတြင္း အပန္းေျဖေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေရနံ႔သာစားလည္း ငေသာၾကာကို အတင္းဖက္ထားကာ ဘုရင္နရပတိအား ဓားျဖင့္ႏွစ္ဦးလံုးကုိသာ ကြပ္ေတာ္မူပါေတာ့ ဟု ဘုရင္ကို ေအာ္ကာ ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။

ဘုရင္နရပတိမွာမူ ဓားျဖင့္ ငေသာၾကာကိုသာ ရေအာင္ ထုိးျပီး ကြပ္မ်က္ေလ၏။ ငေသာၾကာလည္း ထုိေနရာ တြင္ပင္ ေသဆံုးေလသည္။ ဘုရင္နရပတိလည္း ခ်က္ျခင္း အတြင္းေတာ္သုိ႔၀င္ကာ မင္းသားေရႊေနာ္ရထာကို  ဖမ္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။ ေရႊေနာ္ရထာသည္ အသက္ ၁၂ သာရွိေသးသည္။ ထုိမွ ေရႊေနာ္ရထာ၏ မယ္ေတာ္ကိုလည္း ဖမ္းေလ၏။ ဘုရင္နရပတိသည္ ထုိအေရးအခင္းကို စစ္ေဆးေစျပီး ေရႊေနာ္ရထာအား ေနာက္ကြယ္မွ ေထာက္ခံသူတုိ႔အား ကြပ္မ်က္ေလ၏။ ေရႊေနာ္ရထာကုိလည္း မင္းညီမင္းသားတုိ႔အား ကြပ္မ်က္သည့္အတုိင္း ေရထဲတြင္ ကြပ္မ်က္ေလသည္။ 

ေအဒီ ၁၅၀၂ တြင္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားမွ အင္း၀ပုိင္ျဖစ္ေသာ ေျမတူးကို တုိက္ေလသည္။ ေျမတူးစားလည္း မခံႏုိင္သျဖင့္ ျမိဳ ႔မွ ဆုတ္ရေလသည္။ဘုရင္နရပတိမွ စစ္တပ္လႊတ္ျပီး ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထုိႏွစ္တြင္ စလင္းစား ကြယ္လြန္ျပီး စလင္းစား၏ မိဖုရားမွ ျပည္စား ႏွင့္ ေပါင္းကာ အင္း၀ ကို ပုန္ကန္သျဖင့္ ဘုရင္နရပတိလည္း ဘုရင့္တပ္မ်ားကို စလင္း သုိ႔ ေစလႊတ္ေလသည္။ စလင္းကို တုိက္ခိုက္ေအာင္ႏုိင္ေလသည္။ 

ေအဒီ ၁၅၀၅ အေရာက္တြင္ ေညာင္ရမ္းစား ငတံုးတာ မွ အင္း၀ကို ထပ္မံ ပုန္ကန္ ျပန္ေလသည္။ ငတံုးတာ သည္ ျပည္စား၊ ေတာင္ငူစား တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ စေလျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ေလ၏။ နရပတိလည္း ပုန္ကန္သူတုိ႔၏ အင္အားလည္း အလြန္မ်ားေသာေၾကာင့္ အင္း၀ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားကို စစ္ကူေခၚေလသည္။ 

ဘုရင္နရပတိလည္း အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြား တပ္ႏွင့္ အင္း၀တပ္ ကို ေပါင္းျပီးလွ်င္ စေလကို ခ်ီတက္ေလသည္။ စေလျမိဳ ႔ကို အျပင္းအထန္ ၀င္တုိက္သျဖင့္ ငတံုးတာလည္း မခံႏုိင္ျဖစ္ျပီး တပ္ပ်က္ေလသည္။ ျပည္စား ႏွင့္ ေတာင္ငူစား ၏ တပ္လည္း ပ်က္ေလသည္။ ငတံုးတာလည္း ထုိစစ္ပြဲ တြင္ က်ေလသည္။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။