Skip to main content

မြန္သူရဲေကာင္း သမိန္ပရမ္း

အင္း၀တြင္ မဟာသီဟသူရ အုပ္စုိးစဥ္ ဟံသာ၀တီတြင္ ဓမၼေစတီမင္း မွ အုပ္စုိးေန၏။ တေန႔ တြင္ ဟံသာ၀တီလႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္မ်ားႏွင့္ ဘုရင္မွ ေရွးယခင္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေဆြေႏြးေနရာ တရုတ္အေၾကာင္းကို စကားစပ္မိၾကေလသည္။ အမတ္မ်ားမွ တရုတ္အင္အားၾကီးပံုကို ဘုရင္ထံ ေလွ်ာက္ရာ လူစြမ္းေကာင္းျဖစ္ေသာ စစ္ေတာင္းျမိဳ႔စား သမိန္ပရမ္းမွ အမတ္မ်ား၏ သူရဲေဘာေၾကာင္ ေလွ်ာက္တင္ပံုကို မၾကိဳက္သျဖင့္ ဓမၼေစတီမင္းအား တရုတ္နယ္စပ္ ျဖစ္ေသာ ခႏၱီးျမိဳ ႔ထိ ခ်ီတက္ျပီး ေျမျခားသံတုိင္ စုိက္ျပမည္ဟု ရဲရဲတင္းတင္း ေလွ်ာက္ ထားေလ၏။ 
 ယူနန္နယ္စားတပ္ခ်ီလာေသာ္လည္း ခုခံမည္ဟု ရဲရဲတင္းတင္းေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ထုိမွ အထက္နယ္ပယ္အကုန္လံုး ဟံသာ၀တီေအာက္သုိ႔ ေရာက္ေစမည္ဟု ေလွ်ာက္ေလရာ ဟံသာ၀တီဘုရင္ မွ သေဘာက်ျပီး စစ္သည္ကုိ စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္ေစကာ ခ်ီတက္ရန္ အမိန္႔ေပးေလ၏။

သမိန္ပရမ္းလည္း စစ္ေရးကၽြမ္းက်င္ေသာ စစ္သည္ေလးေသာင္းကိုေရြးကာ
ဟံသာ၀တီေက်းစပ္မွ ေနျပီး ေတာလမ္းမွတဆင့္ အင္း၀ပုိင္နက္ အတြင္းသုိ႔ ခ်ီတက္ေလ၏။ သမိန္ပရမ္း၏ ကၽြမ္းက်င္မူေၾကာင့္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ သတင္းရျခင္း မရွိဘဲ သမိန္ပရမ္းသည္ ခႏၱီးသုိ႔ အေရာက္ခ်ီတက္ႏုိင္ေလသည္။ 

ခႏၱီးစားလည္း ေၾကာက္သျဖင့္ သမိန္ပရမ္းအား ခုခံျခင္း မရွိ။ သုိ႔ျဖင့္ သမိန္ပရမ္းသည္ တရုတ္နယ္စပ္တြင္ ဟံသာ၀တီ ၏ ေျမျခားသံတုိင္ စုိက္ေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို မုိးစစ္စားမွ တရုတ္ယူနန္နယ္စား ထံ စာပုိ႔ ေလ၏။ ယူနန္နယ္စားလည္း တရုတ္ဘုရင္ထံမွ ခြင့္မယူေတာ့ဘဲ စစ္သည္အလံုးအရင္းကုိ ခႏၱီးသုိ႔ ေစလႊတ္ျပီး သံတိုင္ကုိ ႏုတ္ရန္ ခ်ီတက္ေစေလ၏။ 

သမိန္ပရမ္း ေျမျခားသံတုိင္ စုိက္ေသာ သတင္းသည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေလရာ အင္း၀ဘုရင္မွ သမိန္ပရမ္းကို အရွင္ဖမ္းျပီး မိမိလက္ေအာက္ထားလုိသျဖင့္ မိမိ သားေတာ္ မ်ားကုိ စစ္တပ္ေပးကာ ဖမ္း ေစေလ၏။ သမိန္ပရမ္းစစ္သည္မ်ားသည္လည္း ဟံသာ၀တီမွ ခႏၱီးအထိ ေန႔ညမျပတ္ခ်ီတက္လာရ 
ျခင္းေၾကာင့္ စစ္ပန္းေနရာ ရုတ္တရက္ အင္း၀တပ္မ်ား တုိက္ခုိက္ေသာအခါ မခုခံႏုိင္ဘဲ ရွိေလ၏။

သမိန္ပရမ္းလည္း ဆင္ျဖင့္ ခံေသာ္လည္း အင္း၀ဘက္မွ ဆင္သံုးဆယ္ျဖင့္ ၀ုိင္းအုံျပီးတုိက္သျဖင့္ မခုခံႏုိင္မွန္း သိသျဖင့္ စီးေတာ္ဆင္တစ္စီးျဖင့္ ရေအာင္ ေဖာက္ထြက္ျပီး ဆုတ္ေလ၏။ သမိန္ပရမ္း ၏ ဆင္သည္လည္း ခရီးပန္း သျဖင့္ ေရွ႔သုိ႔ မခ်ီတက္ႏုိင္ဘဲ အုိင္ၾကီးတခုတြင္ ေရဆင္းေသာက္ေလ၏။

ထုိစဥ္ အင္း၀ျမင္းတပ္ အမွီလုိက္လာျပီး အုိင္ၾကီးကို ၀ုိင္းရံထားေလသည္။ အင္း၀တပ္သား တုိ႔လည္း သမိန္ပရမ္း၏ လက္ရုံးရည္ကုိ သိသျဖင့္ အနားမကပ္၀ံ့ဘဲ ရွိေလသည္။ အိမ္ေရွ႔မင္းသား တပ္တုိ႔လည္း အရွင္ဖမ္းလုိသျဖင့္ အနားကို မကပ္ဘဲ အုိင္ကိုသာ ႏွစ္ရက္တိတိ ၀ုိင္းရံထားေလသည္။ သမိန္ပရမ္း မွ အေလ်ာ့ေပးျခင္း မရွိေသး၊ ထုိအခါမွ စကားအရာတြင္ လိမၼာေသာ အမတ္ကို ေစလႊတ္ျပီး သမိန္ပရမ္း ကို ေျဖာင္းဖ် မွ သမိန္ပရမ္း သည္ အေလ်ာ့ေပးကာ လက္နက္ခ်ေလ၏။

အိမ္ေရွ႔မင္းသားလည္း သမိန္ပရမ္းကို ဖမ္းကာ အင္း၀ဘုရင္ မဟာသီဟသူရထံ ဆက္သေလသည္။ အင္း၀ဘုရင္လည္း သေဘာက်ျပီး သမိန္ပရမ္းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ မင္းညီမင္းသားကဲ့သုိ႔ေသာ စည္းစိမ္ ေပးျပီး ထားေလ၏။ 

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။