Skip to main content

အင္း၀ဘုရင္ မဟာသီဟသူရ

အင္း၀ဘုရင္ နရပတိ သည္ ေျမးေတာ္လုပ္ၾကံျခင္းမွ ခံရျပီးသည့္ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ မျပန္ေတာ့ဘဲ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းအား အင္း၀ထီးနန္းကို လႊဲအပ္ေပးလုိက္ေလ၏။ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းလည္း ေအဒီ ၁၄၆၈ ဇူလုိင္ ၂၄ တြင္ မဟာသီဟသူရ ဟူေသာဘြဲ႔ကို ခံယူျပီး အင္း၀ထီးနန္း ကို သိမ္းပုိက္ေလသည္။ 
နန္းတက္ျပီး ေအဒီ ၁၄၇၀ အေရာက္တြင္ ေတာင္ငူစားမွ ပုန္ကန္ သျဖင့္ စစ္အင္အား ၁ သိန္းျဖင့္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္း ကို ဦးေဆာင္ေစျပီး ခ်ီတက္ေစေလသည္။ ေတာင္ငူစားလည္း ဟံသာ၀တီတြင္ အုပ္စိုးေနေသာ မြန္ဘုရင္မ ရွင္ေစာပုထံ စစ္ကူေတာင္းရာ ရွင္ေစာပုမွ ျမင္းတစ္ေထာင္၊စစ္သည္ 
ေလးေသာင္း၊ တုိက္ဆင္ ႏွစ္ရာ စစ္ကူပုိ႔ေလသည္။ 

အ၀ဘုရင့္တပ္မ်ားသည္ ေတာင္ငူေျမာက္တံခါးဘက္တြင္ တပ္စခန္းခ်ျပီး အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေနေလ၏။ ဟံသာ၀တီမွ စစ္ကူလႊတ္ေၾကာင္း သတင္းရသျဖင့္ အိမ္ေရွ႔မင္းမွ အင္း၀ဘုရင့္တပ္ တစ္၀က္ ကို ဟံသာ၀တီစစ္ကူခ်ီတက္လာေသာ လမ္းေၾကာင္းသုိ႔ လႊတ္ျပီး တုိက္ခုိက္ေစေလ၏။ 

ထုိသုိ႔ လမ္းခုလတ္တြင္ စစ္တပ္ႏွစ္တပ္ ေတြ႔ၾကျပီး အျပင္းအထန္ တုိက္ၾကေလ၏။ ထုိ တုိက္ပြဲတြင္ အင္း၀ ဘုရင့္တပ္မွ အႏုိင္ရေလရာ စစ္သံု႔ပန္းႏွင့္ တုိက္ဆင္မ်ားစြာ ရလုိက္ေလသည္။ မြန္တပ္ပ်က္ေၾကာင္း ေတာင္ငူစား သိလွ်င္ လက္ေဆာင္မ်ားစြာျဖင့္ အိမ္ေရွ႔မင္းသားထံ အသက္ခ်မ္းသာ ခြင့္ ျပဳပါဟု အညံခံေလ၏။

အိမ္ေရွ႔မင္းသားလည္း ေတာင္ငူစားကို အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ျပဳ ေလ၏။ ထုိေနာက္ မိမိ၏ ေသြးေသာက္ျဖစ္ ေသာ ေညာင္ရမ္းစားကို ေတာင္ငူျမိဳ႔ကို ေပးေလ၏။ 

ေအဒီ ၁၄၇၁ အေရာက္တြင္ ဟံသသာ၀တီတြင္ မြန္ဘုရင္မ ရွင္ေစာပု နတ္ရြာစံျပီး ဓမၼေစတီမင္း နန္းတက္ ေလသည္။ ေအဒီ ၁၄၇၃ တြင္ အင္း၀ဘုရင္ မဟာသီဟသူသည္ သီရီလကၤာဘုရင္ Bhuvanekabahu VI (1473-80) ထံသုိ႔ သံအဖြဲ႔ေစလႊတ္ျပီး ဘုရင္ ႏွင့္ မိဖုရား၏ ဆံေတာ္ကုိ စြယ္ေတာ္ျမတ္တြင္ တံျမက္တလင္း သုတ္သင္ေစရန္အတြက္ န၀ရတ္ကုိးပါးျဖင့္ ေကာင္းစြာ စီရင္ ေစျပီး အထူးထူးေသာ လက္ေဆာင္ မ်ားျဖင့္ ေစလႊတ္ေလသည္။ 

သီရီလကၤာဘုရင္လည္း အင္း၀သံအဖြဲ႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ ၾကိဳဆုိျပီး အထူးထူးေသာ နံ႔သာ၊ကရမက္ နွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားစြာတုိ႔ကို သေဘာၤျဖင့္ အင္း၀ဘုရင္ထံ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေလ၏။ အင္း၀ဘုရင္ လည္း သေဘာက်သျဖင့္ သံအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ အမတ္ရာဇဗလ ကို ေက်းရြာအေဆာင္အေယာင္ 
ေပးေတာ္မူေလသည္။ 

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။