Skip to main content

ဓည၀တီ( ရခုိင္ ) ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳျခင္း

ေအဒီ ၁၄၄၈ (သကၠရာဇ္ ၈၁၆) တြင္ ရခုိင္ျပည္မွ သံအမတ္မ်ား အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာ၏။ ရခုိင္မင္းမွ အင္း၀ဘုရင္ႏွင့္ ဖူးေတြ႔ျပီး မဟာမိတ္ျပဳလုိေၾကာင္း သံအမတ္ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ဘုရင္နရပတိလည္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚျပီး သြားသင့္မသြားသင့္ ေဆြးေႏြးေလသည္။

အမတ္မ်ားမွ ရခုိင္ျပည္တြင္ ပညာအေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အမွဴ းအမတ္ မ်ား၏။ ဆင္ေကာင္း၊ ျမင္းေကာင္း စသျဖင့္ အလံုးအရင္းလည္း မ်ား၏။ အေကာက္ၾကံေသာ အစီအစဥ္မျဖစ္ ေစရန္ မိမိတုိ႔ဘက္မွ လည္း အလံုးအရင္းျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ခ်ီတက္ကာ ေတြ႔ဆံုသင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ၾကေလသည္။

(ဒတ္(ခ်္) ပန္းခ်ီဆရာ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ရခုိင္ေနျပည္ေတာ္)

အင္း၀ဘုရင္နရပတိလည္း ေနာက္တေန႔တြင္ ရခုိင္သံအမတ္ကုိ လက္ခံေၾကာင္း မိန္႔ၾကားျပီး ႏြယ္ငန္းေတာ တြင္ ေတြ႔ဆံုမည္ ဟု အေၾကာင္းျပန္ေစေလသည္။ ရခုိင္သံအမတ္တုိ႔ ျပန္လွ်င္ အင္း၀ဘက္မွ စစ္အင္အား ႏွစ္သိန္း၊ တုိက္ဆင္ တစ္ေထာင့္ငါးရာ၊ ျမင္းတပ္ ၅ ေထာင္၊ အလုံးအရင္းျဖင့္ ခိ်န္းသည့္ ေနရာ သုိ႔ ေအဒီ ၁၄၅၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ တြင္ အင္း၀မွ ခ်ီေတာ္မူေလ၏။

၁၄၅၅ မတ္လ ၂၀ တြင္ ခ်ိန္းထားသည့္ေနရာျဖစ္ေသာ ဘုိးေခါင္ႏြယ္ငန္းေတာ သုိ႔ ေရာက္ျပီး ၾကီးက်ယ္လွပ ေသာ ယာယီနန္းတဲကို ေဆာက္ကာ ရခုိင္ဘုရင္ကို ေစာင့္ေနေလ၏။ ရခုိင္ဘုရင္လည္း အင္း၀နရပတိေရာက္ျပီး ေနာက္ႏွစ္ရက္တြင္ ေရာက္လာေလသည္။

ေရာက္လွ်င္ မင္းႏွစ္ပါး ေတြ႔ဆံုရန္ ေနရာသတ္မွတ္ျပီး နန္းတဲ ေဆာက္ကာ အေဆာင္အေယာင္ ခန္းခန္း နားနား ျဖင့္ ေတြ႔ဆံုၾကေလသည္။ ထုိေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အင္း၀ႏွင့္ရခုိင္ နယ္နိမိတ္ကို အတိအက် သတ္မွတ္ ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ မင္းႏွစ္ပါး လည္း ထီးျဖဴ  အစရွိေသာ မင္းတုိ႔၏ အေဆာင္အေယာင္ ကို အခ်င္းခ်င္း လွဲလွယ္ၾကျပီး မဟာမိတ္ျပဳ ေလသည္။


Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။