Skip to main content

အင္း၀ တပ္မွဴ းေဟာင္းမ်ား၏ ပုန္ကန္မူမ်ား

ပုခန္းျမိဳ ႔ကို မုိးညွင္းမင္း၏ သားေတာ္မွ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္စဥ္က လက္ရဖမ္းဆီးမိေသာ အင္း၀စစ္သူၾကီး
ေဟာင္း ျဖစ္သူ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္သည္ အခ်ဴ ပ္မွ လြတ္ေျမာက္သြားျပီး ေရန႔ံသာရြာသုိ႔ သြားကာ ရြာသူၾကီး ကုိ စည္းရုံးျပီး ပုန္ကန္ေလ၏။ ရြာသားမ်ားကို စစ္လက္နက္မ်ား ဆင္ေပးျပီး ေတာင္ငူစား နဲ႔ မဟာမိတ္ ဖြဲ႔ ေလသည္။

ထိုသတင္းကို မုိးညွင္းမင္းၾကားလွ်င္ အင္း၀လႊတ္ေတာ္ရွိ အမတ္မ်ားကို ေမးျမန္းေလ၏။ အမတ္မ်ားမွ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္၏ လက္ရုံးရည္မွာ အားကုိးထုိက္၏။ အမ်ိဴ းမ်ိဴ းေသာ ဓါးသုိင္းကိုလည္း တတ္ကၽြမ္း၏ ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။

မုိးညွင္းမင္းလည္း မိမိ၏ ညီေတာ္ ကို စစ္ေသနာပတိခန္႔ကာ တုိက္ဆင္ တစ္ရာ၊ ျမင္း တစ္ေထာင္၊ ေျခလ်င္ တပ္ တစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစျပီး အရွင္ဖမ္းေစေလသည္။ ညီေတာ္ စစ္ေသနာပတိလည္း
ေရန႔ံသာခံတပ္ဆီကို ခ်ီတက္ကာ တုိက္ေလသည္။ ခံတပ္မွာ မခံႏုိင္ဘဲ ပ်က္ေလ၏။ မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္ လည္း ျမင္းျဖင့္ ေျပးေလ၏။ ေတာင္ငူစားဆီမွ စစ္ကူလည္း မေရာက္လာခဲ့ေပ။

မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္သည္ အုန္းေဘာင္ေစာ္ဘြားဆီ ၀င္ကာ မိမိသည္ အင္အားမရွိလုိ႔သာ စစ္ရူံးရသည္၊ စစ္သားသာေပးပါ ႏုိင္ေအာင္တုိက္ျပီး အုန္းေဘာင္ေစာ္ဘြားအား အင္း၀ထီးနန္း အပ္မည္ဟု စည္းရုံး ေလ၏။ ထုိေနာက္ မိမိတတ္ကၽြမ္းေသာ ဓါးေရးအမ်ိဴ းမ်ိဴ းကို ျပေလရာ အုန္းေဘာင္ေစာ္ဘြားမွာ သေဘာက်လ်က္ စစ္ကူေပးေလ၏။

ထုိအခါ မုိးညွင္းမင္းထံသုိ႔ အင္း၀တပ္မွဴ းေဟာင္းျဖစ္သူ သီဟပေတ့ သည္ မိမိတုိက္ခုိက္ပါမည္ ဟု ဘုရင္ ယံုေအာင္ အမတ္မ်ားမွ တဆင့္ ေလွ်ာက္တင္ေစေလသည္။ မုိးညွင္းမင္းသည္ ယံုၾကည္ကာ သီဟပေတ့ ကို စစ္တပ္အင္အား တစ္ေသာင္း ေပးျပီး မိမိ၏ ညီေတာ္ ကို စစ္ကူေစေလသည္။

သုိ႔ေသာ္ သီဟပေတ့ သည္ ထုိ စစ္တပ္ျဖင့္ ေတာင္တြင္းျမိဳ ႔ကို ၀င္ကာ ေတာင္တြင္းစားကို သတ္ျပီး ပုန္ကန္ျပန္၏။ ေတာင္ငူစား ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳ ျပန္၏။ ထုိစဥ္ မုိးညွင္းျမိဳ႔ကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ေနေသာ ျမိဳ႔စားမွ ကေလး ျမိဳ႔ စား နဲ႔ ေပါင္းျပီး မုိးညွင္းမင္းကို ပုန္ကန္ ျပန္ေလသည္။ သီဟပေတ့ ပုန္ကန္ေသာ သတင္း ကို ၾကားလွ်င္ ေလွ်ာက္တင္ေပးေသာ အမတ္မ်ားကို ဖမ္းေစရာ ထုိအမတ္မ်ားမွာ ျမိဳ႔ ေတာ္တြင္ မရွိေတာ့ေပ။

ေတာင္ငူစား ၏ ညီ ေပါင္းတည္စားလည္း ဟံသာ၀တီနဲ႔ ေပါင္းကာ သာယာ၀တီျမိဳ႔ ကို တုိက္သျဖင့္ သာယာ၀တီျမိဳ႔ စား က်ကာ ေပါင္းတည္စား ၏ လက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္ျပန္ေလသည္။ မုိးညွင္းမင္း၏ ပင္ကုိယ္ စရုိက္မွာ ေအးေဆးျပီး စစ္ကို လုိလားသူ မဟုတ္ေပ။ လူတုိင္းကို ယံုလြယ္ျပီး မိမိကဲ့သုိ႔ လူတုိင္း ကို သစၥာရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္ထားခဲ့သည္။ မိမိ နန္းတက္ပြဲအျပီး သစၥာခံပြဲ က်င္းပစဥ္က မိမိခ်ီးျမွင့္ေသာ ရတနာ မ်ားကို ျမိဳ႔စားမ်ားမွ ယူကာ ပုန္ကန္ၾကသျဖင့္ မုိးညွင္းမင္းသည္ သည္းခံခႊင့္လႊတ္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ စစ္အင္အားကုိ အၾကီးအက်ယ္ တည္ေဆာက္ကာ ပုန္ကန္ေနေသာ ျမိဳ႔စားမ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိမ္ႏွင္း ရန္ျပင္ဆင္ ေလေတာ့၏။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။