Skip to main content

အင္း၀အိမ္ေရွ့စံ မင္းရဲေက်ာ္စြာ စစ္ပြဲတြင္ က်ရူံးျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၇၆ ( ေအဒီ ၁၄၁၄) တြင္ ဟံသာ၀တီနန္းေတာ္၏ အခါေပးမ်ားမွ ရာဇာဓိရာဇ္အား ဇာတာ ေတာ္ မသန္႔ဟု ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ထိုႏွစ္တြင္ တျခားေနရာသုိ႔ ကူးေလ၏။ ထုိေနာက္ အခါေတာ္ ေပးမွ ဇာတာေတာ္ သန္႔ျပီ ျပန္ေလွ်ာက္သည့္အခ်ိန္တြင္မူ ရာဇာဓိရာဇ္မွ အင္း၀အိမ္ေရွ့စံ ကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ တုိက္ရင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္နည္း တြက္ႏုိင္သေလာ ဟု ေမးရာ၊ အခါေတာ္ေပး အမတ္ တုိ႔ မွ ၇၇၈ ခုႏွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၄ ရက္ ေန႔ တြင္ တုိက္လွ်င္ ေအာင္ႏုိင္စရာ အေၾကာင္းရွိသည္ဟု တိတိက် က် တြက္ေပးေလ၏ ။
ရာဇာဓိရာဇ္လည္း အဲ့ေန႔တြင္ ႏုိင္ေအာင္တုိက္မည္ဟု ၾကံဳး၀ါးေလ၏။  ရာဇာဓိရာဇ္ သည္ ရံ ဟူေသာ ဆင္ကို စီး အခါေတာ္ေပးမ်ား၏ အၾကံအတုိင္း အစီအရင္ေတြ ျပဳျပီး ေနျပည္ေတာ္ မွ အလံုးအရင္းျဖင့္ အခါေပးသည့္ေန႔၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ဆီေရာက္ေအာင္ ထြက္လာေလသည္။ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ရွိေနေသာ ဒလျမိဳ႔ကို ေရာက္လွ်င္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ျမိဳ႔ မွ မထြက္ထြက္ေအာင္ အမ်ိဳးအမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ၾက၏။

မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ရာဇာဓိရာဇ္ကုိယ္တုိင္လာသည္၊အဘယ္သုိ႔ ေၾကာက္ရမည္နည္း.. ဟု ဆုိျပီး ဆင္စီး၊ ျမင္းရံ ကာ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျမိဳ႔က ထြက္ျပီး တုိက္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီမွ သမိန္အ၀ႏုိင္ ဦးေဆာင္ ေသာ တပ္ကို အရင္ တုိက္ေလ၏။ သမိန္အ၀ႏုိင္သည္ တပ္ကို ဆုတ္သလုိျပဳျပီး မင္းရဲေက်ာ္စြာကို ေတာစပ္နား လုိက္ေအာင္ လုပ္ေလ၏။ မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း သမိန္အ၀ႏုိင္ကို ဖမ္းခ်င္ ေဇာ ျဖင့္ အတင္းလုိက္ေလ၏။ ထုိအခါ ေနာက္မွ လုိက္ေသာ ေျခလ်င္တပ္တခ်ိဳ႔နဲ႔ ျပတ္ေလသည္။

ထုိအခါ တျခားေသာ အင္း၀တပ္မွဴးမ်ား မင္းရဲေက်ာ္စြာေနာက္ မလုိက္ရေလေအာင္ ဟံသာ၀တီ တပ္မ်ားမွ အျပင္းအထန္ ၀င္တုိက္ေလ၏။ အင္း၀ တပ္မွဴးမ်ားလည္း ျပန္ခုခံေနသျဖင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာမွာ တပ္အနည္း ငယ္ျဖင့္သာ ေတာစပ္နား ေရာက္သြားသည္ကို မသိ ျဖစ္သြားေလ၏။

ေတာစပ္တြင္ ပုန္းေနေသာ ရာဇာဓိရာဇ္၏ သားေတာ္ ၃ ပါးမွ မင္းရဲေက်ာ္စြာကို စစ္တပ္အင္အား ၁ ေထာင္ ျဖင့္ ၀ုိင္းေလသည္။ မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း အျပင္းအထန္ ျပန္တုိက္ေလရာ သားေတာ္ ၃ ပါးမွ မင္းရဲေက်ာ္စြာ စစ္ပန္းသြားသည္ကို ေတြ႔ရသျဖင့္ ေတာထဲ ၀င္ကာ တပ္ကို ဆုတ္ေလသည္။

ထုိစဥ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ တြင္ စစ္အင္အား ၁ ရာ သာ က်န္ေလ၏။ ထုိအခါမွ မိမိသည္ စစ္ေျမျပင္ႏွင့္ အေတာ္ အတန္ေ၀းေသာ ေနရာတြင္ ေရာက္ေနမွန္း သိရေလသည္။ ေပါင္ေတာ္တြင္လည္း လွံထုိးခံရ ေသာ ဒဏ္ရာရ သျဖင့္၊ စစ္သားတခ်ိဳ႔ကို စစ္ကူ သြားေခၚ ခုိင္းျပီး ဆင္ေတာ္ကလည္း ပင္ပန္းေနသျဖင့္ ေတာ ထဲ သုိ႔ ၀င္ကာ ေခတၱခဏ နားေနေလ၏။

ဟံသာ၀တီတပ္လည္းအင္း၀ စစ္ကူမလာမီ ေတာနင္းျပီး မင္းရဲေက်ာ္စြာ ရွိသည့္ေနရာကို ၀င္စီးသျဖင့္ ရဲမက္အား လံုး က်ရူံးကာ မင္းရဲေက်ာ္စြာကို ဖမ္းမိေလသည္။ ထုိခ်ိန္တြင္ အင္း၀တပ္ မ်ားသည္ ဟံသာ၀တီတပ္ကို မယွဥ္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ဒလ ျမိဳ႔တြင္း၀င္ကာ တပ္ကို ဆုတ္ရေလသည္။ ျမိဳ႔ထဲေရာက္မွ မိမိတုိ႔ အရွင္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ေပ်ာက္ေနမွန္း သိၾကကုန္သည္။

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း မင္းရဲေက်ာ္စြာ မိေသာ ေနရသုိ႔ ဆင္ျဖင့္ လာေလသည္။ " ငါ့သား မင္းကို ေဆး၀ါး ကုေပးမည္၊ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ စိတ္မကူးႏွင့္၊ သမီးေတာ္ႏွင့္ လက္ဆက္ေပးမည္၊ အိမ္ေရွ့အရာ သာ ထား မည္၊ အ၀ သုိ႔ သြားခ်င္ရင္လည္း ျပန္ပုိ႔ေပးမည္ " ဟု မင္းရဲေက်ာ္စြာကို စကားဆုိေလသည္။

မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း မြန္တုိ႔ ေပးေသာ ေဆး၀ါးကုိ ငါမစား၊ ဟံသာ၀တီကို မရဘဲ မျပန္ဟု ငါ ဓိ႒ာန္ ထားသည္။ သတ္ခ်င္လွ်င္ သတ္လုိက္ပါေတာ့ ၊ သူ႔ကၽြန္ ဟူေသာ အမည္ကို ငါမခံဟု ျပတ္သားေသာ မ်က္ႏွာ ထားျဖင့္ ျပန္ေျပာသျဖင့္ .. ရာဇာဓိရာဇ္လည္း ေသခါနီးေတာင္ စိတ္ကိုမေလွ်ာ့၊ သတ္ေစ ဟု အမိန္႔ ေပးရာ ထုိေနရာတြင္ က်ရူံးရေလသည္။ မင္းရဲေက်ာ္စြာသည္ (ေအဒီ ၁၄၁၅ မတ္ ၁၃ ) တြင္ က်ရူံး ေလသည္။


Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။