Skip to main content

ဘုရင္မင္းေခါင္ စစ္ခ်ီမွားျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၇၀ (ေအဒီ ၁၄၀၈ ) တြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္ ဟံသာ၀တီသုိ႔စစ္ခ်ီေလသည္။
ေျခလ်င္စစ္သား အင္အား ႏွစ္သိန္း၊ ျမင္းတပ္ ႏွစ္ေသာင္း၊ ဆင္တပ္ ရွစ္ရာ တုိ႔ျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ဘုရင္မင္းေခါင္စစ္ခ်ီျပီဟု ရာဇာဓိရာဇ္ၾကားလ်ွင္ ခ်က္ခ်င္း စစ္သူၾကီးမ်ားျဖင့္ သက်င္ျမိဳ႔ထိ ခ်ီတက္ျပီး ခံတပ္ျမိဳ႔လုပ္ကာ ဘုရင္မင္းေခါင္အလာကို ေစာင့္ေနေလသည္။

လကြန္းအိန္ကိုမူ ဆင္ႏွစ္ရာ၊ ျမင္း ငါးရာ ၊ ဗုိလ္ငါးေထာင္ျဖင့္ ေရွ့တန္းကို လႊတ္ကာ အင္း၀တပ္ကို ၾကိဳတုိက္ ေစေလသည္။ လကြန္းအိန္၏ တပ္ႏွင့္ ဘုရင္မင္းေခါင္၏ ေရွ့မွ အလ်င္ခ်ီတက္ေနေသာ အင္း၀ ျမင္းတပ္ျဖင့္ လမ္းခုလတ္တြင္ ေတြ႔ျပီး စစ္ပြဲ အျပင္းအထန္ျဖစ္ၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ အင္အား မတန္ေသာေၾကာင့္ လကြန္းအိန္တပ္မွာ ပ်က္ျပီး လူသူအမ်ားက်ရူံးေသာေၾကာင့္ လကြန္းအိန္ တပ္ဆုတ္ ေလ၏။ ထုိသတင္းကုိ ရာဇာဓိရာဇ္ၾကားလ်ွင္ သက်င္ျမိဳ႔မွ ဆုတ္ျပီး ပန္းေက်ာ္မွာ ျပန္ျပီး ခံတပ္ ျပန္ေဆာက္ေလသည္။

ဘုရင္မင္းေခါင္၏ တပ္မ်ားသည္ ဟံသာ၀တီပုိင္နက္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ ျမိဳ႔ရြာအမ်ားကို သိမ္းပုိက္ေလသည္။ မီးလည္းတုိက္ပစ္ေလသည္။ တျဖည္းျဖည္းခ်ီတက္လာျပီး ပန္းေက်ာ္ျမိဳ႔ကို ထုိးစစ္ ဆင္ ေလသည္။ ပန္းေက်ာ္ျမိဳ႔မွာ အလြန္ခုိင္ခံ့လြန္းသျဖင့္ အင္း၀တပ္သုိ႔ မထုိးေဖာက္ႏုိင္ရွိေနေလသည္။

သံုးလတုိင္ေအာင္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အရာမထင္ပဲ ရွိေနေလ၏။ ျပည္ျမိဳ႔က ပုိ႔ေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ဟံသာ၀တီတပ္ငယ္ေလးမ်ားက ၾကားျဖတ္တုိက္ခုိက္သျဖင့္ အင္း၀တပ္မၾကီးထိ မေရာက္ႏုိင္ျဖစ္ေနေလသည္။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ မြန္ရြာငယ္မ်ားလည္း စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အားလံုးမီးေလာင္ ပ်က္စီးကာ ဘာမွ မရွိျဖစ္ေနရေလ၏။ အင္း၀တပ္အင္အားမွာ မ်ားလြန္းသျဖင့္ ရိကၡာ အလံုအေလာက္ မရွိျဖစ္ေနရေလသည္။ 

 ေနာက္ဆံုး အင္း၀ မွဴးေတာ္၊ ၀န္ွရွင္ေတာ္၊ အမတ္ေတာ္ မ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ရာဇာဓိရာဇ္ထံ သံ ေစလႊတ္ေလသည္။ ထုိသံကို လက္ေဆာင္အမ်ားျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္းစာေစေလသည္။

" ေရႊနန္းသခင္ ဘုရင္မင္းေခါင္ ၾကားလုိက္အပ္ေသာ ဘုရင္ရာဇာဓိရာဇ္ ယခု ငါ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ခ်ီလာေၾကာင္းလည္း ေယာက္ဖေတာ္ႏွင့္ ငါျပည္ဆံေတာ္ရွင္ ဘုရားေရွ့၀ယ္ ခ်ိန္းခ်က္ၾကေသာ ဂတိကုိ ဖ်က္ျပီး ငါ့ႏုိင္ငံေတာ္ ရခုိင္ျမိဳ႔ကို လုပ္ၾကံျပီး ငါ့သမီးေတာ္ကုိ ယူျပီး ငါ့သမက္ကို သတ္သည္။ ငါ့သမီးကို နန္းတင္သည္။ ငါမူကား ေနာင္ေတာ္သမီးကို ရလ်ွင္ မင္းဧကရာဇ္သမီးခ်င္းမုိ႔ ငါ့သားႏွင့္ စံုဖက္သည္။ ေနာင္ေတာ္သမီးကို အလုိရွိလ်ွင္ ပုိ႔လာစိမ့္မည္။ ငါ့သမီးေတာ္ကို ယခုပင္ ေပး၊ ငါျပန္ေတာ္မူမည္ "   

ဟုေရႊစာေပတြင္ ေရးျပီး ပုိ႔လုိက္ေလသည္။ 

ရာဇာဓိရာဇ္လည္း အင္း၀သံကုိလက္ခံျပီး ယာယီနန္းတြင္ အစည္းအေ၀းလုပ္ျပီး အင္း၀သံကို ဘုရင္မင္းေခါင္၏ ရာဇာသံကို လက္ခံေၾကာင္းေျပာျပီး၊ သုိ႔ေသာ္ အင္း၀ဘက္က မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္ ၁၀ ၊ ဟံသာ၀တီဘက္ကလည္း ၁၀ ျဖင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ဟု ကမ္းလွမ္းေလသည္။ အင္း၀သံလည္း မွာသည့္အတုိင္း ဘုရင္မင္းေခါင္ကို ေလ်ွာက္တင္ေလသည္။ 

ဘုရင္မင္းေခါင္လည္း ေနာက္မနက္လင္းလ်ွင္ စစ္သူၾကီး ၁၀ ေယာက္၊ အမတ္ ၁၀ ေယာက္ ျဖင့္ အျခံအရံ ႏွင့္ ဆင္စီးထြက္လာေလသည္။ အရွင္ႏွစ္ပါးမေရာက္ခင္ ေရွ့ေတာ္ေျပးမ်ားက ေနရာကို သြားစစ္ၾကေလသည္။ အင္း၀ဘက္က ေရွ့ေတာ္ေျပးမွာ မုိးညွင္းသတုိးျဖစ္ေလသည္။ ခ်ိန္းထားေသာ ေနရာ က်ိဳက္ကိုးဘုရား နားေရာက္ေသာ္ ဟံသာ၀တီဘက္က ေရွ့ေတာ္ေျပး လကြန္းအိန္မွ " ဟယ္ ေသြးေသာက္ မင္းလည္း သူရဲေကာင္း၊ ငါလည္း သူရဲေကာင္း ျဖစ္သည္၊ ယခု ျပဳေသာ ဂတိသည္ တည္မည္ဟု ထင္သေလာ၊ ေျဖာင့္မည္ဟု ထင္သေလာ၊ မင္းတုိ႔လည္း သစၥာရွိသည္မဟုတ္ " ဆုိျပီး ေျပာဆုိေလရာ မုိးညွင္း သတုိးမွ အေကာက္ၾကံထားသည္ကို ရိပ္မိျပီး ဘုရားမတက္ဘဲ ဘုရင္မင္းေခါင္ဆီ အေျပးေလ်ွာက္တင္ေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဟံသာ၀တီဘက္က ေျမၾကီးတြင္
ဓါးျမွပ္ထားကာ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ စကားဆုိစဥ္ဘုရင္မင္းေခါင္ကို လုပ္ၾကံရန္စိစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ 


Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။