Skip to main content

နရပတိစည္သူ အပိုင္း(၂)

နရပတိစည္သူသည္ ေနာင္ေတာ္မင္းယဥ္နရသိခၤကို လုပ္ၾကံရာတြင္ လြယ္ကူစြာလုပ္ၾကံႏုိင္သည္ကို သတိထားမိသျဖင့္ မိမိလက္ထက္မူကား အေစာင့္ကုိယ္ရံေတာ္တပ္ရင္း တစ္ခုဖြဲ႔ျပီး နန္းတြင္း၊နန္းျပင္ အေစာင့္ ထားေလသည္။ အတြင္းကုိယ္ရံေတာ္၊ အျပင္ကုိယ္ရံေတာ္ စသျဖင့္ အေျမာက္အျမားထားေလသည္။ ထုိ မ်ွမကေသး နန္းေတာ္အတြင္းရွိ ေရႊ၊ေငြ၊ ဆန္ေရ စပါး အစရွိသည္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုရေလသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အ၀န္း ဆက္သလာေသာ အခြန္မွန္သမ်ွကို ေရးျပီး ဗုိလ္ရူသဘင္ခံတုိင္း ဖတ္ရူေစေလသည္။


ေရွးဘုိးေတာ္တုိ႔၏ ကုသုိလ္ျပဳသည့္အတုိင္း နရပတိစည္သူလည္း ကန္ေတာ့ပလႅင္ ဘုရားကို တည္ေတာ္မူေလသည္။ တေန႔ေသာ္ နရပတိစည္သူသည္ ေယာက္ဖေတာ္၏ မယားကို ျမင္လ်ွင္ တပ္မက္စိတ္ျဖစ္ျပီး အရူးအမူးျဖစ္ေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းကို မိဖုရားေခါင္ၾကားေသာ္ မင္းၾကီးကို“ သူ႔ မယားကို ယူေတာ္မူသည္ကို သူ ခ်မ္းသာႏုိင္မည္ေလာ၊ ယခင္ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္လည္း မယားေၾကာင့္ ပ်က္စီးရသည္ မဟုတ္တံုေလာ ဟု ေလ်ွာက္ေသာ္ နရပတိစည္သူမွ သတိျပန္၀င္ကာ ေယာက္ဖေတာ္၏ မယားကို စိတ္ျဖင့္ ျပစ္မွား မိသျဖင့္ ေယာက္ဖေတာ္ကို ေခၚကာ ေမာင္းမ ႏွစ္ဦး ကို
 ေပးကမ္းေလသည္။

နရပတိစည္သူ ေရႊၾကက္ယက္ဘုရားကို သြားဖူးရန္ ေရလမ္းခရီးျဖင့္သြားေနစဥ္ မိေက်ာင္းတစ္ေကာင္မွ မင္းၾကီး၏ ေလွကို စတင္တုိက္ခုိက္ေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း ရဲမက္ ရန္မန္ငေထြးကို ေရ၀ယ္ဆင္းေစျပီး
မိေက်ာင္းကို သုတ္သင္ေစေလရာ သတ္ႏုိင္သျဖင့္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေလသည္။ ရန္မန္ငေထြးသည္ က်ားကိုလည္း တစ္ေယာက္ခ်င္း သတ္ႏုိင္ေလ၏။ ဆင္ကိုလည္း တစ္ေယာက္ခ်င္း သတ္ႏုိင္ေလ၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ နရပတိစည္သူမွ သေဘာက်လ်က္ အနႏၱ သူရိယ ဟူေသာ အမည္ကို ေပးအပ္ေလသည္။
တုိင္းျပည္အတြင္း သူပုန္ရွိတုိင္း အနႏၱ သူရိယကိုသာ ေစေတာ္မူေလသည္။

တေနေသာ္ မင္းၾကီးမွ သားေတာ္ ၅ ပါးကို နန္းရင္ျပင္သုိ႔ ေခၚေဆာင္ေလသည္။ ေခၚေဆာင္ျပီးေသာ္ နန္း
ေျမျပင္တြင္ ထီးျဖဴကို စိုက္ေစေလသည္။ ထုိေနာက္ သားေတာ္ ၅ ပါးကို ပတ္ပတ္၀ုိင္းထုိင္ေစျပီး သစ ျပဳေလသည္။ ” မင္းျပဳထုိက္သူကို ထီးျဖဴညႊတ္ေစေသာ၀္” ဟုဆုိေသာ သားေတာ္အငယ္ ေဇယ်သိခၤကို ထီးျဖဴညႊတ္ေလသျဖင့္ ေနာင္တြင္ ”ထီးလုိမင္းလုိ” ဟု အမည္တြင္ေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း သားေတာ္အၾကီး မ်ားကို နယ္ေျမမ်ားပိုင္းျခားေပးျပီး ေဇယ်သိခၤကို အိမ္ေရွ့အရာေပးေလသည္။ နရပတိစည္သူလည္း သက္ေတာ္ ၆၆ ေရာက္လ်ွင္ မက်န္းမာသျဖင့္ အနိစၥ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။