Skip to main content

နရပတိစည္သူ အပုိင္း(၁) မင္းျဖစ္ေတာ္မူျခင္း

နရပတိစည္သူသည္ ေနာင္ေတာ္မင္းယဥ္နရသိခၤကို လုပ္ၾကံျ႔ပီးေနာက္ ပုဂံထီးနန္းကို သိမ္းေတာ္မူ ေလသည္။ ထီးနန္းသမ္းျပီးေနာက္ ကၽြန္ျဖစ္သည့္ ေအာင္စြာငယ္ကုိ ဂတိအတုိင္း မိမိ၏ မရီးေတာ္မ်ား ထဲမွ ေအာင္စြာငယ္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ကို ေပးစားမည္ျပဳရာ မရီးေတာ္တုိ႔က ငိုယို ေတာင္းပန္သျဖင့္ ေအာင္စြာငယ္ကို ေခၚ ျပီး မရီးေတာ္ကို မယူေလႏွင့္ နန္းေတာ္ရွိ ၾကိဳက္ရာအပ်ိဳေတာ္ကို ေရြးပါေလ ဟု ဆုိရာတြင္ ေအာင္စြာငယ္မွ ”ထြီ” ဟု ျပဳသျဖင့္ နရပတိစည္သူမွ အမ်က္ေတာ္ရွျပီး ထုိေနရာတြင္ လက္သံုးေတာ္ဓားျဖင့္ ကြပ္မ်က္ေလသည္။


နန္းသိမ္းျပီး ေနာင္ေတာ္၏ ယံုၾကည္ရတဲ့ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အနႏၱသူရိယ ကို မယံုၾကည္သျဖင့္ ကြပ္မ်က္ရန္ အမိန္႔ေတာ္ခ်ေလသည္။ လက္မရြံသားတုိ႔လည္း အမတ္အနႏၱသူရိယ ကို ဖမ္းျပီးေသာ္ လူသတ္ကုန္းသုိ႔ ယူေဆာင္ေလေသာ္ အမတ္မွာ သူသတ္တုိ႔၏ ႏွိပ္စက္ဒဏ္မွ ေသအံ့မူးမူးျဖစ္ေနစဥ္ မင္းၾကီးအတြက္ အမ်က္ေျဖလကၤာကို ဆက္သရန္ ေပးေလသည္။ သူသတ္တုိ႔လည္း အမတ္ကို သတ္ျပီးမွ လကၤာကို ဆက္သေလသည္။ အမ်က္ေျဖလကၤာမွာ...

(၁)သူတစ္ေယာက္သည္၊ ေကာင္းဖုိ႔ေရာက္မူ၊ သူတစ္ေယာက္ကား၊ ေပ်ာက္လင့္ကာသာ၊ ဓမၼတာတည္း။
(၂)ေရႊအိမ္နန္းႏွင့္၊ ၾကငွန္းလည္းခံ၊မတ္ ဗုိလ္ရံ၍၊ ေပ်ာ္စံရိပ္ျငိမ္၊ စည္းစိမ္မကြာ၊ မင္းခ်မ္းသာကား၊ သမုဒၵရာ၊ ေရမ်က္ႏွာထက္၊ ခဏတက္သည္၊ ေရပြက္ပမာ၊ တစ္သက္လ်ာတည္း။
(၃)ၾကင္နာသနား၊ငါ့အား မသတ္၊ယခု လႊတ္လည္း၊ ၀ိပါက္ၾကမၼာ၊လူတကာတုိ႔၊ အတည္အျမဲ၊ ေဖာက္လွဲတတ္သည္၊ မခၽြတ္စသာ၊ သတၱ၀ါတည္း။
(၄)ရွိခုိးေကာ္ေရာ္၊ပူေဇာ္အကၽြန္၊ ပန္ခဲ့တုံ၏၊ ခုိက္ၾကံဳ၀ိပါက္၊သံသာစက္တြင္၊ ၾကိဳက္လတ္တြန္မူ၊ တံု႔မယူလုိ၊ စိတ္ျမဲသို၍၊ ၾကည္ညိဳလႊတ္ျပန္၊ သခင္မြန္ကို၊ ခ်န္ဘိစိစစ္၊ အျပစ္ဖယ္ေရး၊ ခြင့္လ်ွင္ေပး၏၊ ေသြးသည္ အနိစၥာ၊ ငါ့ခႏၵာတည္း။

စာကို ဖတ္ျပီးေသာ္ နရပတိစည္သူမွာ လႊတ္ေစ ဟု မိန္႔ၾကားေလသည္။ သူသတ္တုိ႔လည္း လြန္ေတာ္မူျပီ ေလ်ွာက္ေသာ္ နရပတိမွ “ နင္တုိ႔ မသတ္ခင္၊ ငါ့ကို စာအရင္ဆက္သ ေကာင္းသည္ကို မဆက္ရသေလာ” ဟုဆုိျပီး သူသတ္တုိ႔ကိုလည္း ကြပ္မ်က္ျပန္ေလသည္။ ထုိေနာက္ မင္းၾကီးမွ “ ေနာက္ေနာင္ ငါအမ်က္ေတာ္ ရွိ၍ သတ္ေလဟု အမိန္႔ေတာ္ ရွိေသာ္လည္း တစ္လ ေလာက္ ထားျပီးမွ ေသခ်ာစစ္ျပီးမွ သတ္ေလ” ဟု မိန္႔ေတာ္မူေလသည္။ မင္းၾကီးလည္း ေနာင္တၾကီးစြာရျပီး ထုိေန႔မွ စ၍ ေဒါသနည္းျပီး တုိင္းျပည္အက်ိဳးကို ပို၍ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူေလသည္။

Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။