Skip to main content

မင္းျမတ္အေနာ္ရထာ အပုိင္း (၈) သထံုျပည္သုိ႔ စစ္ခ်ီတက္ျခင္း

အကၽြႏု္ပ္လည္း စစ္ရဲမက္အေပါင္းကို စီရင္၍ သထံုျပည္သုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။ စစ္သူၾကီး ၄ ေယာက္ကိုလည္း ေရွ့ေတာ္ကေန တပ္ဦးေျပးအျဖစ္ထားလ်က္ က်ဴပ္က ေနာက္က ရဲမက္အမ်ားျဖင့္ ျဖည္းျဖည္း ခ်ီတက္ေလသည္။ လအတန္ၾကာခ်ီတက္ေလျပီးေသာ္ က်ဴပ္တုိ႔၏ စစ္တလင္းျဖစ္မည္႔ သထံုျပည္  ကို အေ၀းကေန ျမင္ေတြ႔ရေလျပီ။ သထံုျပည္သည္ သူ႔၏ ဂုဏ္အတုိင္း အျပင္ကေန ၾကည့္လ ွ်င္ လြန္စြာမွ လွပေပ၏။ အုပ္ခ်ဴပ္ေသာမင္းမွာ စကားမတတ္ေသာေၾကာင့္ ယခု က်ဴပ္နဲ႔ စစ္ခင္းရေပေတာ့မည္။
စစ္ပြဲစေလျပီ က်ဴပ္အေ၀းက ေတာင္ကုန္းေပၚမွာ ရူစားေနသည္ စစ္သူရဲ တုိ႔လည္း အလံုးအရင္းျဖင့္ ျမိဳ႔ကို ကပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ဖက္ကလည္း အလံုးအရင္းျဖင့္ တုိက္ခုိက္၏။ ရက္အတန္ၾကာ လုပ္ၾကံေသာ္လည္း ရဲမက္မ်ား ပင္ပန္းသည္သာ ျဖစ္ရသည္။ က်ဴပ္လည္း ယာယီနန္းတဲတြင္ အမတ္မ်ား၊ စစ္ခ်ဴပ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ ရေလသည္။
အေနာ္ရထာ-“ အမတ္မင္းတုိ႔ ယခု ရဲမက္အေပါင္းတုိ႔ျဖင့္ သထံုကို လုပ္ၾကံေသာ္လည္း သထံုျမိဳ႔ရုိးနားကုိပင္ စစ္သူရဲတုိ႔ တက္၍ မရ အသုိ႔နည္း”
ဟူးရားညိဳ- “ အရွင္မင္းၾကီး ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔၏ တြက္ခ်က္မူအရ သထံုျပည္မွာ အထူးထူးေသာပေယာဂ အစီအရင္ တုိ႔ျဖင့္ ျမိဳ႔ကို ကာကြယ္ထားပါသည္။ လုပ္ၾကံရန္ မလြယ္ကူပါေခ်”
စစ္ခ်ဴပ္- “ ဟူးရားတုိ႔ အေစာၾကီးက ဆုိသင့္၏ ယခု ရဲမက္ေတြ အလကားလူပင္ပန္း၍ အားျပတ္ကုန္ေလျပီ ”
ဟူးရားျဖဴ-“ အုိး က်ဴပ္တုိ႔လည္း နတ္ဘုရား မဟုတ္ အရင္ဆံုး ေလ့လာျပီးမွ မွန္ကုန္မွ ေလ ွ်ာက္တင္၀ံ၏”
အေနာ္ရထာ-“ ကဲ ယခု သိရေလျပီ။ ဒါျဖင့္ က်ဴပ္တုိ႔ အဘယ္သုိ႔ စီရင္သင့္သလဲ”
အမတ္ခ်ဴပ္- “ မင္းၾကီး ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတုိ႔မွာ အခစား၀င္ေနသည့္ ပန္းဆက္ဗ်တၱဟာ သထံုျပည္က လာသူျဖစ္ ပါသည္။ ထုိသူကို ေမးျမန္းလ ွ်င္ သတင္းတခ်ိဳ႔ သိျမင္ႏုိင္မည္ပါ ဘုရား”
အေနာ္ရထာ- “ အမ္း ပန္းဆက္ဗ်တၱကို ဆင့္ေခၚေစ”
ဗ်တၱ-“ အခစားလ်က္ ရွိေၾကာင္းပါဘုရား”
အေနာ္ရထာ- “ ဗ်တၱ အေမာင္တုိ႔ ျပည္အေၾကာင္း မည္မ ွ် သိသလဲ အေၾကာင္းစံုကို ေလ ွ်ာက္တင္ေလ”
ဗ်တၱ-“ မွန္ပါဘုရား သထံုျပည္၏ ျမိဳ႔ရုိးအဘက္ဘက္မွာ အကၽြႏု္ပ္၏ ေနာင္ေတာ္ အရုိး၊အသားမ်ားကို ျမဳပ္ႏွံ ထားသည္ဟု သတင္းရပါသည္ ဘုရား၊ အမွန္ကုိ ျမိဳ႔ထဲ၀င္ေလ့လာမွ သိႏုိင္မည္ဘုရား”
အေနာ္ရထာ-“ ဒါျဖင့္ အေမာင္ ျမိဳ႔ထဲသုိ႔ ၀င္၍ ေလ့လာေလာ၊ အမတ္ခ်ဴပ္ လုိအပ္သည္ကို ကူညီေပးလုိက္ေလ”
အမတ္ခ်ဴပ္-“ မွန္ပါဘုရား အေရးေတာ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါ့မယ္ဘုရား”
ဗ်တၱ-“ အမိန္႔ေတာ္ျမတ္ အတုိင္းပါဘုရား”Comments

Popular posts from this blog

ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ကို မ်ိဴ းျဖဳတ္မည့္သူ

မယ္ႏု သည္ အင္း၀တြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္ျပီး ဖခင္မွာ ေထာင္မွဴ းၾကီး ဦးလႊတ္ ျဖစ္၏။ ေမြးခ်င္း ၂ ေယာက္ရွိျပီး အစ္ကိုျဖစ္သူမွာ ေမာင္အုိ ျဖစ္သည္။ မယ္ႏု ငယ္စဥ္က မိသားစု ခရီးထြက္ၾကရာ လမ္းခရီး တခု တြင္ အနားယူ ၾက၏။ မယ္ႏု မွ ထမင္းဟင္းခ်က္ တာ၀န္ယူကာ လူၾကီးမ်ားကို ျပဳစုသည္။ နံနက္လင္းေသာ္ သူ ထမင္းခ်က္သည္ ေနရာတြင္ မူိပြင့္ၾကီး တခု လွပစြာ ေပါက္ေရာက္ေနသျဖင့္ သတင္းျပန္႔ကာ အနီးအနားမွ ရြာသား၊ရြာသူ မ်ား ရင္သပ္ရူေမာစြာ လာေရာက္ ၾကည့္ရူၾကကုန္သည္။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

မယ္ႏု ႏွင့္ ေမာင္အို အုပ္စု တန္ခုိးထြားျခင္း

ဘၾကီးေတာ္၏ နန္းတက္ပြဲကုိ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ျမိဳ ႔စားမ်ား ၊ ေစာ္ဘြားမ်ား တက္ေရာက္ၾကျပီး လက္ေဆာင္ မ်ားစြာ ဆက္သၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ မဏိပူရေစာ္ဘြားမွာမူ တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ သံအမတ္ ကုိလည္း လႊတ္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပုန္ကန္သည္ဟု ဘၾကီးေတာ္ မွ ယူဆေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မဏိပူရ ကုိ စစ္ခင္းရန္ ျပင္ဆင္ေစေလသည္။