Sunday, 26 March 2017

ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု ၏ ဒုတိယက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ယူနန္ဘုရင္ခံ သည္ ယခင္ ဘုရင္ခံေဟာင္း ခ်ီတက္ပံုကို ေသခ်ာေလ့လာျပီး မိမိအလွည့္တြင္ ဗန္းေမာ္ ႏွင့္ သိႏၵီမွ တဆင့္ ၀င္ကာ တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ေပက်င္းမွလည္း စစ္သည္ရဲမက္အင္အား ၄ ေသာင္းေက်ာ္ အထိ ပံ့ပုိးေပးျပီး ယူနန္တြင္ အေျခခ်ၾကေလ၏။ ယူနန္ဘုရင္ခံအသစ္၏ ဗန္းေမာ္မွ တဆင့္ ခ်ီတက္မည့္အေၾကာင္းကို ဆင္ျဖဴ ရွင္တုိ႔ အရင္သိရေလသည္။ တရုတ္ကုန္သည္ မွတဆင့္ ျမန္မာကုန္သည္၊ ထုိမွတဆင့္ မွဴ းမတ္မ်ား သိရွိေလရာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘုရင္ကို ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။

Saturday, 25 March 2017

တရုတ္ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု ၏ ပထမက်ဴ းေက်ာ္စစ္

ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္းမွ ယုိးဒယားကိုမဟာဗ်ဴ ဟာအသစ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစသည့္အခ်ိန္ AD 1765 ႏွစ္တြင္ ဂုံရွမ္းတုိ႔ ဌာေနျဖစ္ေသာ က်ိဳဴ င္းတံုျမိဳ ႔သုိ႔ မန္ခ်ဴ းတရုတ္တပ္မ်ား စတင္က်ဴ းေက်ာ္ေလ၏။ တရုတ္ျပည္ကုိ အုပ္စုိးေနေသာ မင္းမွာ ဧကရာဇ္ ခ်န္လံု (Qianlong 1735-1796) ျဖစ္သည္။ သူ႔လက္ထက္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ အလြန္အမင္း တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳ းေနျပီး ဘုရင့္ေရႊတုိက္သည္လည္း အခြန္မ်ားေၾကာင့္ ေရႊေငြရတနာမ်ား အလြန္အမင္း မ်ားျပားေနသည္။ ခ်န္လံု၏ အိပ္မက္သည္ အာရွတခြင္လံုးကို မန္ခ်ဴ းအင္ပါယာသုိ႔ သြတ္သြင္းလုိသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေငြေၾကးအရလည္း အင္အားၾကီး၊ စစ္ပြဲတုိင္းလည္း အႏုိင္ရေနသျဖင့္ ခ်န္လံုသည္ ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ ျပႆနာ ျဖစ္ေသာ္ ထုိအေၾကာင္းျပခ်က္ေလးတခုျဖင့္  ျမန္မာကို ခ်ီတက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ေလ၏။

Sunday, 19 March 2017

ဆင္ျဖဴ ရွင္၏ ယုိးဒယားေအာင္ပြဲ

ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္းသည္ ယုိးဒယားသုိ႔ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ခ်ီတက္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိ၏ လက္ေရြးစင္ စစ္သူၾကီး ႏွစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ေနမ်ိဴ းသီဟပေတ့ ႏွင့္ မဟာေနာ္ရထာ တုိ႔ကုိ ခ်ီတက္သိမ္းပုိက္ခုိင္းခဲ့သည္။ မိမိ၏ ဗ်ဴ ဟာကိုသာ ခ်ျပ ခဲ့ျပီး လက္ေရြးစင္ စစ္သူၾကီးႏွစ္ဦးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပုိင္း ဇင္းမယ္ေၾကာင္းကို ခ်ီတက္ေသာ ေနမ်ိဳဴ းသီဟပေတ့သည္ ၁၇၆၄ ႏွစ္၊၁၀လပုိင္း၊၃၁ ရက္ေန႔တြင္ လင္းဇင္းျမိဳ ႔ႏွင့္တကြ ျမိဳ ႔ကို အႏုိင္ရေလ၏။ လင္းဇင္းမင္း၏ သမီးေတာ္မ်ား၊အမတ္မ်ား၊ ေရႊေငြ၊ အေျမွာက္ေသနတ္၊ တုိက္ဆင္တုိ႔ကို ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အဆက္အသ လႊတ္ေလ၏။

Sunday, 12 March 2017

အေလာင္းမင္းတရား၏ စကားကိုပယ္ေသာ ေမာင္ရြ (ေခၚ) ဆင္ျဖဴ ရွင္

ေျမဒူးမင္းသားသည္ ေအဒီ ၁၇၆၃၊ ၁၁ လ ပုိင္း၊ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊဘုိထီးနန္းကို တရား၀င္ သိမ္းပုိက္ကာ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလ၏။ ၆ လၾကာမွ တရား၀င္ နန္းတက္ျခင္းျဖစ္ေလ၏။ ထုိ ၆ လအတြင္း ေရႊျမိဳ ႔ေတာ္တြင္ မိမိ၏ တန္းခုိးၾသဇာၾကီးမားလာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနရ၏။ ေနာင္ေတာ္မင္းၾကီး ရုတ္တရက္ နတ္ရြာစံ မူေၾကာင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ျမိဳ ႔စားရြာစားမ်ား မပုန္ကန္ေအာင္ ေျမဒူးမင္းသားမွ ေဆာင္ရြက္၏။ နန္းေတာ္အတြင္းအျပင္ အကုန္လံုး မိမိယံုၾကည္ရသူမ်ားကိုသာ ခန္႔အပ္၏။

Sunday, 5 March 2017

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္း၏ ေနာက္ဆံုးည

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းမွ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာပုန္ကန္မူကို တုိက္ခုိက္ေနစဥ္ မသိလုိက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္တခုမွာ သူ၏ညီေတာ္ ေျမဒူးမင္းသားမွ ယုိးဒယားမွ အျပန္တြင္ သစၥာေဖာက္ျခင္းကိစၥျဖစ္သည္။ ေျမဒူးမင္းသားသည္ အလြန္ရည္ရြယ္ခ်က္ၾကီးေသာ မင္းသား တဦးျဖစ္ျပီး ခမည္းေတာ္ ဦးေအာင္ေဇယ်နွင့္ စစ္ပြဲတုိင္းတြင္ ၀င္တုိက္ခုိက္ဖူးျပီး မိမိကုိယ့္ကုိ အလြန္အထင္ၾကီးေသာ မင္းသားတဦးလည္းျဖစ္၏။ ယုိးဒယားမွ ဆုတ္ခြာလာခ်ိန္ မုတၱမအေရာက္တြင္ မိမိႏွင့္အတူတကြ ပါလာေသာ စစ္ဗုိလ္မွဴ းမ်ားကို သစၥာေပး၏။ စစ္ဗုိလ္မွဴ းမ်ားလည္း သစၥာခံသည္။ သုိ႔ေသာ္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာမွ သေဘာမတူဘဲ ေနာင္ေတာ္ၾကီးကိုသာ သစၥာခံရန္ တုိက္တြန္း၏။

Saturday, 4 March 2017

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္း ႏွင့္ သခြားယာခင္းရွင္

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းသည္ မာန္မာန နည္းေသာမင္းျဖစ္၏။ ေရႊဘုိႏွင့္စစ္ကို္င္း ႏွစ္ျမိဳ ႔ကို အခ်ိန္မေရြး ေျပာင္းစံ ေလ့ရွိ၏။ မိမိ၏ ျမင္းသည္ ျမင္းေကာင္းျဖစ္သျဖင့္" ငါ စစ္ကုိင္းသြားအံုးမည္ (သုိ႔) ငါ ေရႊဘုိ သြားဦးမည္ " ဟု ဆုိျပီး ရုတ္တရက္ ျမင္းစီး၍ ထြက္လာတတ္၏။ ထုိအခါမွ စစ္သည္ရဲမက္ ေနာက္လုိက္မ်ားမွာ ကပ်ာကသီ ျမင္းျပင္၍ လုိက္ရသျဖင့္ မမီသည္က မ်ား၏။

တခါေသာ္ စစ္ကုိင္းမွ ေရႊဘုိသုိ႔ အျပန္ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ အေျခႊအရံမ်ား ေ၀းလံစြာ က်န္ရစ္ေနသျဖင့္ မိမိတပါးတည္း ေခါေတာ္အရပ္သုိ႔ ေရာက္လာေလ၏။ ထုိအရပ္တြင္ သခြားယာခင္းတစ္ခင္း ေတြ႔လွ်င္ ဆာေလာင္ သျဖင့္ ျမင္းကို ယာခင္းျပင္ဘက္မွာ ခ်ိတ္ထားျပီး ယာတြင္းသုိ႔ ၀င္ကာ ယာရွင္ ေယာက်္ားအား သခြားသီး စားပါရေစ ဟု ေကာင္းမြန္စြာ ေတာင္း၏။ ယာရွင္လည္း ၾကည့္လုိက္ရာ သာမန္ ခရီးသြားသူတစ္ဦး လုိ႔သာ ထင္သျဖင့္ "အလုိရွိသမွ် စားေလ၊အပင္ အႏြယ္ အကင္းတုိ႔ကို မပ်က္ေစႏွင့္ "လုိ႔ ဆုိေလ၏။

Saturday, 25 February 2017

မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ၏ ေန၀င္ခ်ိန္

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းသည္ စစ္ကုိင္းအေရာက္ခ်ီတက္ျပီးလွ်င္ အင္း၀ျမိဳ ႔ကို ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ ေလ၏။ ဘုရင့္တပ္မ်ားသည္ အင္း၀ျမိဳ ႔ရုိးကို ျဖတ္ျပီး ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ႏုိင္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမိဳ ႔တြင္းတြင္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို ျမင္လွ်င္ ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ ထြက္ေျပးၾကျပီး ျမိဳ ႔ျပင္ကသာ ရံ၍ ေနၾကေလသည္။ ထုိသုိ႔ ရံထားစဥ္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာမွ ျမိဳ ႔တြင္းမွ ထြက္တုိက္ရာ ရံထားေသာ တပ္မ်ား ကစဥ့္ကလ်ား ထြက္ေျပးၾက ရေလ၏။

Sunday, 19 February 2017

ပေဒသရာဇ္၏ သားေကာင္ျဖစ္ရသူ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ

ေနာင္ေတာ္ၾကီး ၏ လွ်ိဳ ႔၀ွက္အမိန္႔ေတာ္အရ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို အရွင္ဖမ္းရန္ ေတာင္ငူျမိဳ႔ ၀န္ မွ ျပင္ဆင္ ေလ၏။ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကုိ ဘုရင္မွ ဒီအတုိင္းခ်ီတက္လာရန္ အမိန္႔ေတာ္ေပးထားရာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာလည္း သတိၾကီးစြာျဖင့္ ခ်ီတက္လာေနျပီး ေတာင္ငူျမိဳ ႔အနီးတြင္ စခန္းခ်ေလသည္။ ေတာင္ငူျမိဳ ႔၀န္ သတုိးသခၤသူ လည္း ျမိဳ ႔ျပင္တြင္ စခန္းခ်ေနေသာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို မိမိ အိမ္ေတာ္တြင္ ဆြမ္းကပ္မည္ျဖစ္ရာ လာလုိလွ်င္ လာေရာက္ျပီး တရားနာပါရန္ ဖိတ္ေခၚေလ၏။

Saturday, 18 February 2017

ဦးတြန္(ေခၚ) မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ မွ ပုန္ကန္ရျခင္းအေၾကာင္း

ေရႊဘုိထီးနန္းကို စတင္တည္ေထာင္သူ (သုိ႔) ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို တည္ေထာင္သူ ဦးေအာင္ေဇယ် သည္ ယုိးဒယားျမိဳ႔ေတာ္အယုဒၵယကို ၀ုိင္းရံေနစဥ္ ေနမေကာင္းသျဖင့္ ဆုတ္လာရာ အျပန္လမ္းတြင္ နတ္ရြာ စံေတာ္မူေလခဲ့သည္။ နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္းသား ေမာင္ေလာင္ (ေခၚ) ေနာင္ေတာ္ၾကီးဘုရား သည္ ေရႊဘုိထီးနန္းကို သိမ္းကာ ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလ၏။

ေနာင္ေတာ္ၾကီးဘုရားသည္ ပင္ကိုစရုိက္သည္ ရုိးရုိးေအးေအး ေနတတ္၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ဖမည္းေတာ္ မွာထားသည့္အတုိင္း မိမိ၏ ညီေတာ္ (ေနာင္အခါ ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္း) ကို အိမ္ေရွ႔မင္းသားအျဖစ္ အပ္ႏွင္းေလ၏။  ေနာင္ေတာ္ၾကီး ဘုရင္အျဖစ္ နန္းတက္ေသာ္ နန္းတြင္းအေရးအခင္း တခု ျဖစ္ပြားေလသည္။ ထုိအေရးအခင္းသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ အေရးအခင္းျဖစ္ေလ၏။