Sunday, 18 September 2016

စေနမင္း ႏွင့္ တနဂၤေႏြမင္း

မင္းရဲေက်ာ္ထင္ နတ္ရြာစံလွ်င္ သားေတာ္ မဟာသီဟသူရ(စေနမင္း) မွ အင္း၀နန္းေတာ္ကို သိမ္းပုိက္ေလ၏။ စေနမင္းသည္ ဘာသာသာသနာကို အလြန္အေလးထားေသာ မင္းတပါးျဖစ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ျပီးေသာ္ ၁၆၉၈ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္တြင္ ၀မး္ဘဲအင္းေက်ာင္းေတာ္အသစ္ကို ပႏၷက္ခ် ကာ ေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းေလ၏။ ထုိေနာက္ ေကာင္းမူေတာ္ေျမေနရာကိုလည္း ေစတီေတာ္ လာဖူးေမွ်ာ္ သူမ်ား ေျမေနရာကို ျပဳျပင္ေစေလ၏။

Saturday, 27 August 2016

မင္းရဲေက်ာ္ထင္ (၁၆၅၁ - ၁၆၉၈ )

ေအဒီ ၁၆၇၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ တြင္ ရမည္းသင္းမင္းၾကီး မင္းရဲေက်ာ္ထင္သည္ အင္း၀အမတ္မ်ား၏
ေတာင္းပန္ခ်က္ေၾကာင့္  အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ေနာင္ေတာ္၏ အေလာင္း ကို စၾက၀ေတးမင္းကဲ့သုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ သျဂိဳဟ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ သီရိဓမၼာေသာက အမည္ရေသာ မင္းသား မွ မေလးမစားျပဳသျဖင့္ ေသာင္သြပ္သုိ႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ပုိ႔ေလ၏။ ထုိေနာက္ ယခင္ဘုရင္ကို အခစားခဲ့ေသာ မွဴးမတ္မ်ားရဲမက္မ်ားကို ေရႊေငြရတနာမ်ားေပးျပီး ရွိျမဲရာထူးအတုိင္းသာ ထားေလသည္။

Sunday, 21 August 2016

ထီးနန္းအတြက္ လက္မတြန္႔ေသာ ျပည္မင္းသား

ပင္းတလဲမင္းသည္ သက္ေတာ္ ၅၄ တြင္ ညီေတာ္ျပည္မင္းသား နန္းခ်ျပီး ေရခ်သတ္သျဖင့္ ကံကုန္ ေလ၏။ ျပည္မင္းသားသည္ အင္း၀ထီးနန္းကုိ အလ်င္အျမန္သိမ္းႏုိင္ျပီး စလင္းရွိ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ကုိလည္း ခ်က္ျခင္းဖမ္းဆီးေလသည္။ ထုိမွ မုိးေကာင္းသုိ႔ ပုိ႔ထားေလ၏။(ေနာက္ဆံုး ကြပ္မ်က္ခံရ၏) ပင္းတလဲမင္း၏ နတ္ကြန္းဥယ်ာဥ္ကုိလည္း ဖ်က္စီးေစျပီး နတ္ကြန္းကုိလည္း ေရထဲေမ်ာေစေလသည္။

Sunday, 14 August 2016

စစ္ေျပး ဧကရာဇ္ ယံုလီ ႏွင့္ ပင္းတလဲမင္း

သကၠရာဇ္ (၁၀၁၀) ခုႏွစ္၊ ေအဒီ ၁၆၄၈ ၾသဂုတ္လ ၁၇ တြင္ သာလြန္မင္း၏ သားေတာ္ ပင္းတလဲမင္းသား မွ အင္း၀ထီးနန္းကို တက္ေတာ္မူေလ၏။ ပင္းတလဲမင္းနန္းတက္ခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္မွာ မန္ခ်ဴးမင္းဆက္မွ တရုတ္တျပည္လံုးကို သူ႔တုိ႔လက္ေအာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခ်ိန္ျဖစ္ေလ၏။ ထုိႏွစ္က တရုတ္ျပည္တြင္ ဧကရာဇ္ Sunzhi (1638-1661) မင္းလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေလ၏။ သူ႔လက္ထက္တြင္ တရုတ္တျပည္လံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ခဲ့ ၏။ အဂၤလန္တြင္လည္း နာမည္ၾကီး ဘုရင္ျဖစ္ေသာ Charles I မွ မင္းလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ Charles I ဟာ ပါလီမန္ႏွင့္ဘုရင့္နန္းေတာ္တုိ႔ အာဏာျပိဳင္ၾကရင္း ဘုရင္မွ ရုူံးနိမ့္သျဖင့္ ေအဒီ ၁၆၄၉ မွာ လူထု ေရွ႔တြင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံခဲ့ရေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။

Saturday, 6 August 2016

အျမင့္မင္းသားရန္က လြတ္ေသာ္လည္း ကံတရားကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာ သာလြန္မင္း

သားေတာ္အျမင့္မင္းသား လူလႊတ္ျပီးလုပ္ၾကံသည္ကို  သာလြန္မင္းမွ အလြန္ေဒါသျဖစ္ျပီး စိတ္လည္း အလြန္မေကာင္းျဖစ္ေတာ္မူေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလးထပ္ေက်ာင္းတြင္ ၾကာၾကာေနရန္ မျဖစ္ဟု ဆံုးျဖတ္ ျပီး အင္း၀ျမိဳ႔ကို တုိက္ရန္ စစ္ျပင္ဆင္ေလ၏။ သာလြန္မင္း၏ စစ္သူၾကီး ဗညားက်န္းေထာဦးေဆာင္ေသာ တပ္ေတာ္ေရာက္လာေလသည္။ သာလြန္မင္းလည္း တုိင္းတားမင္းသားႏွင့္တကြ က်န္ မင္းသားမ်ားကို စစ္ကုိင္း ၾကက္ယက္တြင္ စခန္းတည္ေနေစေလ၏။ မိမိမွာမူ ဗညားက်န္းေထာတပ္ကုိ ဦးေဆာင္ျပီး အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ေလ၏။

Saturday, 23 July 2016

အျမင့္မင္းသား အင္း၀ထီးနန္းရရန္ၾကိဳးပမ္းမူ

သာလြန္မင္းသည္ သားေတာ္အျမင့္မင္းသား၏ ပုန္ကန္မူေၾကာင့္ ျမိဳ႔ျပင္ရွိ ေလးထပ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ စခန္း ခ်ကာ အင္း၀ျမိဳ႔ကို ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေလ၏။ သားေတာ္အျမင့္မင္းသားမွ လာ မတုိက္ႏုိင္ေစရန္ ေက်ာင္းျပင္ရွိ ေလးဘက္ေလးလံတြင္ရွိေသာ လမ္းဆံုမ်ားတြင္ ေသလုတ္လုလင္တပ္ မ်ားကိုိ ထားေစေလသည္။ အင္း၀နန္းေတာ္တြင္ အျမင့္မင္းသားမွ သစၥာမ်ားလုိက္ေပးေနခုိက္ ျဖစ္၏။ ထုိအခါ ဘုရင့္နန္းတြင္တပ္မွ လက္၀ဲ၀င္းမွဴး ႏွင့္ လက္၀ဲဓားမွဴးတုိ႔သည္ အေရးေတာ္ပံုျဖစ္သည္ကို မသိ သျဖင့္ အျမင့္မင္းသားအား ဘုရင္ဘယ္မွာ ရွိသလဲ ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရာ ထုိေနရာတြင္ပင္ လွံျဖင့္ ထုိးသတ္ ခံရေလ၏။

Saturday, 2 July 2016

သာလြန္မင္းလက္ထက္ အျမင့္မင္းသားအေရးေတာ္ပံု

သာလြန္မင္းသည္ ဘုရင္မျဖစ္မီက ျပည္ျမိဳ႔တြင္ တာ၀န္က်ေနစဥ္ ဒြတၱေပါင္မင္းၾကီး ေကာင္းမူေတာ္ သရမာ ေစတီကုိ ဖူးျမင္ေသာအခါ မိမိ အထြတ္အျမတ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ပါလွ်င္ သည္ေစတီကဲ့သုိ႔ တည္မည္ ဟု အဓိဌာန္ခဲ့သည့္အတုိင္း ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ရာဇမဏိစူဠာ ေစတီေတာ္ကုိ တည္ရန္ မိမိ၏ အမတ္မ်ားကို မိန္႔ ၾကားေလ၏။ 

Sunday, 26 June 2016

သာလြန္မင္း၏ အင္း၀ေရႊနန္းေတာ္ ေဆာက္လုပ္ပံု

သာလြန္မင္းသည္ဘိသိတ္ထပ္မံခံရန္အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြေတာ္မူေလ၏။ရတနာပူရ အ၀ေရႊျပည္ေတာ္သုိ႔ သကၠရာဇ္(၉၉၆)ခုႏွစ္၊ျပာသုိလျပည့္ေကာ်္ ၁ရက္ (ေအဒီ ၁၆၃၄ ဒီဇင္ဘာ) မွာ ျပန္ေရာက္ေတာ္မူေလ၏။ ေရာက္ေတာ္မူလွ်င္ယခင္ရွိခဲ့ေသာ္ နန္းေတာ္ေဟာင္း သုိ႔၀င္ေတာ္မမူဘဲ ယာယီနန္းေတာ္ေတြေနကာ နန္းေတာ္အသစ္ေဆာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။(ဗဟုသုတအျဖစ္ ေရွးျမန္မာမင္း မ်ား နန္းေတာ္ေဆာက္လွ်င္ ျပင္ဆင္ပံုတုိ႔ကို ေဖာ္ျပပါမည္။ ယခုေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ သာလြန္မင္း၏ ေရႊနန္းေတာ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းအျပင္အဆင္ျဖစ္ပါသည္။ )

Wednesday, 15 June 2016

သာလြန္မင္းမွ အင္း၀ထီးနန္းကုိ သိမ္းျပီးေနာက္...

သတိုးဓမၼာရာဇာ(သာလြန္မင္း)သည္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ စစ္တပ္ျဖင့္ အေရာက္ခ်ီတက္ျပီး မင္းရဲဒိဗၺအျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ၾကားနာေစေလ၏။ အမတ္တခ်ိဳ႔မွ ရဟန္းအျဖစ္ရာသက္ပန္ေနေစရန္ ေလွ်ာက္ထားၾက 
ေသာ္လည္း သာလြန္မင္းမွ မိဘကို သတ္ေသာသူသည္ တရားရႏုိင္မည္ေလာ ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရာ မည္သူမွ မေျဖၾကားႏုိင္ၾကေပ။ ထုိေၾကာင့္ သာလြန္မင္းမွ ေသဒဏ္ေပးေလ၏။