Saturday, 25 February 2017

မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ၏ ေန၀င္ခ်ိန္

ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းသည္ စစ္ကုိင္းအေရာက္ခ်ီတက္ျပီးလွ်င္ အင္း၀ျမိဳ ႔ကို ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ ေလ၏။ ဘုရင့္တပ္မ်ားသည္ အင္း၀ျမိဳ ႔ရုိးကို ျဖတ္ျပီး ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ႏုိင္ၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမိဳ ႔တြင္းတြင္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို ျမင္လွ်င္ ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ ထြက္ေျပးၾကျပီး ျမိဳ ႔ျပင္ကသာ ရံ၍ ေနၾကေလသည္။ ထုိသုိ႔ ရံထားစဥ္ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာမွ ျမိဳ ႔တြင္းမွ ထြက္တုိက္ရာ ရံထားေသာ တပ္မ်ား ကစဥ့္ကလ်ား ထြက္ေျပးၾက ရေလ၏။

Sunday, 19 February 2017

ပေဒသရာဇ္၏ သားေကာင္ျဖစ္ရသူ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ

ေနာင္ေတာ္ၾကီး ၏ လွ်ိဳ ႔၀ွက္အမိန္႔ေတာ္အရ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို အရွင္ဖမ္းရန္ ေတာင္ငူျမိဳ႔ ၀န္ မွ ျပင္ဆင္ ေလ၏။ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကုိ ဘုရင္မွ ဒီအတုိင္းခ်ီတက္လာရန္ အမိန္႔ေတာ္ေပးထားရာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာလည္း သတိၾကီးစြာျဖင့္ ခ်ီတက္လာေနျပီး ေတာင္ငူျမိဳ ႔အနီးတြင္ စခန္းခ်ေလသည္။ ေတာင္ငူျမိဳ ႔၀န္ သတုိးသခၤသူ လည္း ျမိဳ ႔ျပင္တြင္ စခန္းခ်ေနေသာ မင္းေခါင္ေနာ္ရထာကို မိမိ အိမ္ေတာ္တြင္ ဆြမ္းကပ္မည္ျဖစ္ရာ လာလုိလွ်င္ လာေရာက္ျပီး တရားနာပါရန္ ဖိတ္ေခၚေလ၏။

Saturday, 18 February 2017

ဦးတြန္(ေခၚ) မင္းေခါင္ေနာ္ရထာ မွ ပုန္ကန္ရျခင္းအေၾကာင္း

ေရႊဘုိထီးနန္းကို စတင္တည္ေထာင္သူ (သုိ႔) ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ကို တည္ေထာင္သူ ဦးေအာင္ေဇယ် သည္ ယုိးဒယားျမိဳ႔ေတာ္အယုဒၵယကို ၀ုိင္းရံေနစဥ္ ေနမေကာင္းသျဖင့္ ဆုတ္လာရာ အျပန္လမ္းတြင္ နတ္ရြာ စံေတာ္မူေလခဲ့သည္။ နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္းသား ေမာင္ေလာင္ (ေခၚ) ေနာင္ေတာ္ၾကီးဘုရား သည္ ေရႊဘုိထီးနန္းကို သိမ္းကာ ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလ၏။

ေနာင္ေတာ္ၾကီးဘုရားသည္ ပင္ကိုစရုိက္သည္ ရုိးရုိးေအးေအး ေနတတ္၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ဖမည္းေတာ္ မွာထားသည့္အတုိင္း မိမိ၏ ညီေတာ္ (ေနာင္အခါ ဆင္ျဖဴ ရွင္မင္း) ကို အိမ္ေရွ႔မင္းသားအျဖစ္ အပ္ႏွင္းေလ၏။  ေနာင္ေတာ္ၾကီး ဘုရင္အျဖစ္ နန္းတက္ေသာ္ နန္းတြင္းအေရးအခင္း တခု ျဖစ္ပြားေလသည္။ ထုိအေရးအခင္းသည္ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ အေရးအခင္းျဖစ္ေလ၏။

Monday, 13 February 2017

အေလာင္းမင္းတရား၏ ေနာက္ဆံုးတုိက္ပြဲ

ဟံသာ၀တီပဲခူးကို ေအာင္ႏုိင္ေတာ္မူလွ်င္ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ေအဒီ ၁၇၅၇၊ ၇ လပုိင္း ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္မွတဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရတနာပူရေရႊဘုိသုိ႔ ဆန္တက္ေလ၏။ ဆန္တက္ျပီး တလ အ ၾကာ တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူသူမ်ားစြာ လာေရာက္အေျခခ်သျဖင့္
ျမိဳ ႔ေတာ္ၾကီးကို ျပန္လည္ အသစ္ ခ်ဲ ႔ရေလ၏။

Tuesday, 31 January 2017

အေလာင္းမင္းတရားမွ ဟံသာ၀တီပဲခူးကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္း

အေလာင္းမင္းတရားသည္ ဟံသာ၀တီပဲခူးကုိ ၀ုိင္းရံေနရာမွ ျမိဳ ႔၏ တာရွစ္ရာအကြာ တြင္ ေဇတု၀တီျမိဳ ႔ကို စတင္ တည္ေဆာက္ေလသည္။ ျမိဳ ႔တည္ေဆာက္မူကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾကီးၾကပ္ေလ၏။ ေအဒီ ၁၇၅၆ ၁၂ လပုိင္း ၇ ရက္ေန႔ နံနက္မုိးေသာက္အခ်ိန္တြင္ မြန္အမာခံ တပ္သား ၅ ေထာင္ေက်ာ္ ကို စစ္သူၾကီး တလပန္း ကြပ္ကဲျပီး ျမိဳ ႔ျပင္တြင္ ၀ုိင္းရံေနေသာ တပ္မ်ားကို ရုတ္တရက္၀င္တုိက္သျဖင့္ ေရႊဘုိတပ္သား အမ်ားအျပား က်ရူံးရေလ၏။

Tuesday, 17 January 2017

အေလာင္းမင္းတရား၏ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ သိမ္း တုိက္ပြဲ (၁)

သန္လ်င္ခံတပ္က်လွ်င္ ဟံသာ၀တီမွ မြန္ဘုရင္၏ သမက္ေတာ္ ေစာျဗ ႏွင့္ မတၱရာဗုိလ္ ပယ္ေက်ာ္ တုိ႔ကို ကမာပီအရပ္ ႏွင့္ ပုိင္ၾကံဳ၀အရပ္တြင္ ခံတပ္အၾကီးအက်ယ္ေဆာက္ကာ အေလာင္းမင္းတရား၏ တပ္ကို ခုခံ ရန္ျပင္ဆင္ေတာ့၏။ မင္းတရားလည္း ရန္ကုန္တြင္ အနားယူျပီး ကမာပီ ခံတပ္ႏွင့္ ပုိင္ၾကံဳ ၀ ခံတပ္ကို
ျပင္းျပင္းထန္ထန္တုိက္မွ ေအာင္ျမင္ေလ၏။ တပ္သားမ်ားစြာလည္း က်ရူံးေလသည္။ ျမစ္ၾကီးမ်ားလည္း က်ရူံးေသာ စစ္သားမ်ားမွ စီးေသာ ေသြးမ်ားေၾကာင့္ ၃ ရက္တုိင္ေအာင္ ေသြးေရာင္သန္းေနေလ၏။

Sunday, 1 January 2017

အေလာင္းမင္းတရားမွ သန္လ်င္ခံတပ္ကို တုိက္ခုိက္ျခင္း

အေလာင္းမင္းတရား ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ဆန္တက္ေၾကာင္း သတင္းၾကားသိလွ်င္ တလပန္းႏွင့္ မတၱရာဗုိလ္ပယ္ေက်ာ္တုိ႔သည္ ျမိဳ ႔သစ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ကို လာေရာက္တုိက္ခုိက္ၾကေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ေစာင့္မင္းလွမင္းေခါင္မွ အျပင္းခုခံသျဖင့္ ျမိဳ ႔ကို သိမ္းနုိင္ျခင္းမရွိေပ။ အေလာင္းမင္းတရားသည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကို သြားေရာက္ သိမ္းသြင္းေနေသာ ေသနတ္၀န္မင္းကို အလ်င္အျမန္ဆင့္ေခၚေလ၏။

Friday, 30 December 2016

အေလာင္းမင္းတရားမွ ဒဂုံကို ရန္ကုန္ဟု အမည္ေျပာင္းေတာ္မူျခင္း

အေလာင္းမင္းတရားဦးေအာင္ေဇယ်၏ ေရႊဘုိတပ္ၾကီးသည္ ေအဒီ ၁၇၅၅၊၄လ၊၁၄ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီ တပ္ျဖစ္ေသာ ပန္းလူိင္၀ခံတပ္ကို စတင္ တုိက္ခုိက္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား မခုခံနုိင္ေတာ့သျဖင့္ ခံတပ္မွ ဆုတ္ခြာျပီး ဒဂုံ၊ဒလ တုိင္ေအာင္ ဆုတ္ခြာေလ၏။ ထုိမွ မခံႏုိင္ေတာ့မွန္း ရိပ္မိသျဖင့္ မင္းညီမင္း သားႏွင့္ ဗုိလ္မွဴ းမ်ား ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ေတာ္သုိ႔ အျပင္းဆုတ္ခြာေလရာ ဒဂုံျမိဳ ႔စားႏွင့္တကြ ျမိဳ ႔သူျမိဳ ႔သားအမ်ား လည္း ေၾကာက္ရြံသျဖင့္ တျမိဳ ႔လံုး ထြက္ေျပးၾကေလ၏။

Wednesday, 14 December 2016

အေလာင္းမင္းတရားမွ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ကို သိမ္းပုိက္ရန္ ေရႊဘုိမွ စစ္ခ်ီထြက္ေတာ္မူျခင္း

ေအဒီ ၁၇၅၄၊ ၁၀လ၊ ၃၀ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားသည္ လက္နက္ဗုိလ္ေျခ မ်ားျပားစြာျဖင့္ ေရေၾကာင္း ၾကည္းေၾကာင္း ျဖင့္ ျပည္ျမိဳ ႔ကို အျပင္းတုိက္ခုိက္ေလ၏။ ျမိဳ႔စားျဖစ္ေသာ အာကာေရႊေတာင္ တုိ႔၏ ခံစစ္ အလြန္ေကာင္းသျဖင့္ ျပည္ျမိဳ ႔ကို မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲရွိေနေလသည္။ အာကာေရႊေတာင္သည္ ျမိဳ ႔မွ ထြက္ တုိက္ရာ အင္အားမမွ် သျဖင့္ အာကာေရႊေတာင္ကို ဖမ္းမိေလသည္။ အာကာေရႊေတာင္ကို အရွင္လတ္လတ္ ေျမျမဴပ္ သတ္ေလ၏။ အာကာေရႊေတာင္ က်ဆံုးေသာ္လည္း ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား ျပည္ျမိဳ ႔ကို သိမ္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။