Skip to main content

Posts

ကံမေကာင္းရွာေသာ စၾကာမင္းသားေလး

ေအဒီ ၁၈၃၇ ၊ ၄ လပုိင္း၊ ၃၀ ရက္ေန႔ တြင္ သာယာ၀တီမင္း မွ ကုန္းေဘာင္ထီးနန္း ကို သိမ္းပုိက္ကာ ဘုရင္ အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေတာ္မူေလသည္။ ေခတ္ျပိဳင္ မင္းမ်ားမွာ
 ျဗိတိန္တြင္ ၀ိတုိရိယ ဘုရင္မ- Queen Victoria ,1837 June 20 - 1901 Jan 22 ( အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၏ ဘုရင္မ ျဖစ္ခဲ့သူ ) ,
တရုတ္ျပည္တြင္ Daoguang Emperor - 1820 Oct 3 - 1850 Feb 25 ( ၈ ေယာက္ေျမာက္ မန္ခ်ဴ း ဧကရာဇ္ - ျဗိတိန္ ႏွင့္ ဘိန္းစစ္ပြဲ ( First Opium War) ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး မန္ခ်ဴ းတရုတ္ရူံးနိမ့္ကာ ေဟာင္ေကာင္ ကို ျဗိတိန္သုိ႔ ေပးအပ္လုိက္ရ )

Recent posts

သာယာ၀တီမင္းသား မွ အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္း

ေအဒီ ၁၈၃၇၊ ၃ လပုိင္း၊ ၆ ရက္တြင္ သာယာ၀တီမင္းသား၏ စစ္ဗုိလ္မွဴ း ျဖစ္သူ မဟာမင္းလွမင္းေခါင္ေက်ာ္ မွ စုိင္နံရြာ ခံတပ္ၾကီး ကို စစ္သံုးမ်က္ႏွာ ဖိျပီး တုိက္ခုိက္ေလသည္။ တုိက္ပြဲ မွာ ျပင္းထန္ျပီး ေနာက္ဆံုး စုိင္နံရြာခံတပ္ရွိ ဘၾကီးေတာ္တပ္ မခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ ပရမ္းပတာ ျဖစ္ကုန္ေလ၏။ ထုိစဥ္ စစ္ကူရန္ ခ်ီတက္လာေသာ ပင္းတလဲမင္းသား တပ္မွ အင္း၀ဘုရင္႔ ၀တ္စုံ ရဲမက္မ်ားစြာ ပရမ္းပတာ ေျပးေနသည္ကို ျမင္သျဖင့္ အားလံုး ကို ျပန္လည္ စုရုံးျပီး ေရႊဘုိရွိ သာယာ၀တီမင္းသားကို တုိက္ရန္ ခ်ီတက္ေလသည္။


ညီေနာင္ ႏွစ္ပါး ၏ စစ္ပြဲ

သာယာ၀တီမင္းသား သည္ စလင္းစား မင္းသားေမာင္အုိ တုိ႔ အုပ္စု၏ အၾကံအစည္ကို ရိပ္မိသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မူရာ ဘုရင္ကို ပုန္ကန္သူ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ မင္းသားေမာင္အုိလည္း ထုိ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံဘဲ ဘုရင့္တပ္ အင္အား ၂ ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ သာယာ၀တီမင္းသားကို ဖမ္းရန္ ေစခုိင္းေလသည္။

သာယာ၀တီမင္းသား အင္း၀ေနျပည္ေတာ္မွ ေအာင္ျမင္စြာ ထြက္ေတာ္မူႏုိင္ေသာ္ နန္းတြင္းရွိ မင္းသား၏ ၀န္စာေရးၾကီး ႏွင့္ မင္းသားကို သစၥာရွိေသာ အမတ္မ်ားကိုဖမ္းဆီးကာ ေထာင္ထဲတြင္ သတ္ပစ္လုိက္ၾကေလ၏။ ထုုိျပင္ ႏွမေတာ္ ပုဂံမင္းသမီး အိမ္ေတာ္ကိုလည္း ၀င္စီးကာ မင္းသမီး ႏွင့္တကြ အိမ္သားမ်ား၊ ကၽြန္ မ်ားကို ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ေလ၏။

သာယာ၀တီမင္းသား ပုန္ကန္ရျခင္းအေၾကာင္း

ဘၾကီးေတာ္ဘုရားသည္ ၁၈၂၉၊ ၅ လ၊ ၃ ရက္ေန႔ မနက္ ညီလာခံတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ဘုရင္မ်ား၏ ရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီးကို ေရးသားလုိစိတ္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေလ၏။ ထုိခ်ိန္က စဥ္႔ကုိင္သေဌးသား ေမာင္ကုလား ေရးသားေသာ ရာဇ၀င္ၾကီး ရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင္မွ ျပဳစုလုိသျဖင့္ အမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ရာ မွန္နန္းရာဇ၀င္ေတာ္ၾကီး ဆုိျပီး ထြက္ေပၚလာေလသည္။

ဘၾကီးေတာ္သည္ ဘုရားတည္ျခင္း၊ တုိင္းခန္းလွည့္ခန္း မ်ားကိုသာ ျပဳမူေနျပီး တုိင္းေရးျပည္မူမ်ားကို စလင္းစား မင္းသားေမာင္အုိ ႏွင့္ အေပါင္းအပါတုိ႔မွ ေဆာက္ရြက္ေလသည္။ ဘၾကီးေတာ္သည္ အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္လာျပီး မက်န္းမမာျဖစ္လာေလ၏။ ကိန္းခန္းအရ ေရႊနန္းေတာ္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္တြင္ ယာယီတဲနန္းကို ေဆာက္လုပ္ကာ ထုိေနရာတြင္ စံျမန္းေလ၏။

သမိန္ပရူခံ ငစပ္၏ ပုန္ကန္မူ

ပထမ-အဂၤလိပ္ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ အျပီးတြင္ ဘၾကီးေတာ္ကုိ လူထုေထာက္ခံမူ က်ဆင္းလာေလသည္။ ဘၾကီးေတာ္ သည္လည္း တုိင္းျပည္အေရးကိစၥအ၀၀ လ်စ္လ်ဴ ရာမွ မင္းသားၾကီး ေမာင္အုိ ႏွင့္ မိမိ၏ မိဖုရားေခါင္မယ္ႏု တုိ႔ထံ အလံုးစံုေသာ အာဏာ အလုိလုိ ေရာက္လာသလုိ ျဖစ္သြားေလ၏။ ေမာင္အုိ တုိ႔ အုပ္စု သည္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ျမိဳ ႔ရြာမ်ားက စည္ပင္ေအာင္ တနည္းအားျဖင့္ လူထု ေထာက္ခံမူ ျပန္ရေအာင္ ၾကိဳး ပမ္းၾကေလ၏။

ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု

နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ရည္မွန္းခ်က္ အလြန္ၾကီးသူျဖစ္ျပီး အလြန္လည္း ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု သည္ ဒါန အလွဴ မ်ားကုိ ရက္ေရာစြာ လွဴ ဒါန္းေလ့ရွိ၏။ ( တခ်ိဴ ႔ ဆရာမ်ားကမူ ႏုိင္ငံေရး ျပည္သူမ်ား ၏ ေထာက္ခံမူ ကုိ ရခ်င္လုိ႔ လွဴ ဒါန္းမူေတြ လုပ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ၾက၏။ ) အထူးသျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဦးဗုဓ္ ကို ဘၾကီးေတာ္ ႏွင့္ နန္းမေတာ္ မယ္ႏု တုိ႔က နန္းျမိဳ ႔တြင္း အုတ္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီး ကို လွဴ ဒါန္းကာ ကုိးကြယ္ထား၏။

ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲအျပီး သံမွဴ း John Crawfurd ၏ ဘၾကီးေတာ္ဘုရား ညီလာခံ မွတ္တမ္း

ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ စစ္ပြဲအျပီး အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ လာေရာက္ေသာ သံမွဴ း John Crawfurd ၏ မွတ္တမ္း ကို ေလ့လာႏုိင္ေစရန္ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံအဖြဲ႔ကို ေရွ႔ေတာ္သုိ႔မ၀င္မီ လႊတ္ေတာ္၏ အေရွ႔တြင္ရွိေသာ အေဆာင္တခုတြင္ နားေနၾကရန္ ေနရာထိုင္ခင္း ေပးပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္းသားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ဇရပ္ၾကီး ျဖစ္သည္။ ေရႊခ်ျခင္း၊ ပန္းပုလက္ရာတုိ႔ႏွင့္ မြမ္းမ့ျခင္း မရွိပါ။ ထရံမ်ားလည္း မရွိပါ။ ဘန္ေကာက္ျမိဳ ႔ေတာ္တြင္ ယုိးဒယားဘုရင္ ၏ ေရွ႔ေတာ္သုိ႔ ၀င္ခဲ့စဥ္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေခတၱရပ္နားခဲ့ေသာ ဗိမာန္မွာ ယခုရုံးေတာ္ထက္ အပံုၾကီး သာပါသည္။