Sunday, 16 October 2016

ဦးေအာင္ေဇယ် ႏွင့္ ဦးခ်စ္ညိဳ

မုဆုိးဘုိသူၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ အင္း၀ဘုရင္ ဟံံသာ၀တီသုိ႔ ပါျပီးေနာက္ မိမိ၏ ရြာကို ထန္းတပ္ ခံတပ္ အျဖစ္သုိ႔ တုိးျမင့္ျပီး မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး ျဖစ္ေနေလ၏။ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ အင္း၀မပ်က္မီ ၁၀ ခန္႔က ထြက္ေပၚေသာ ဖုိ ၃ ဖုိ တဖုိ မီးေတာက္မည္ ဟု ဆုိေသာ တေဘာင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ေပရာ အင္း၀ပ်က္စီးေသာအခါ မွဴ းမတ္မ်ား၊ရဲမက္မ်ားတခ်ိဳ ႔သည္ ထုိ ဖုိ ၃ ဖုိ ထံ ၀င္ေရာက္ ခုိလူံၾကေလ၏။

Sunday, 9 October 2016

ဖုိ ၃ ဖုိ၊ တဖုိ မီးေတာက္မည္

အင္း၀ဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇဓိပဓိသည္ ႏုိင္ငံအတြငး္ပုန္ကန္ေနမူမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖုိ ၃ ဖုိ၊ တဖုိ မီးေတာက္မည္ဟူေသာ ေကာလဟလ ေပၚေလ၏။ မုဆုိးဖုိတြင္ တဖုိ၊ အုတ္ဖုိနယ္မွ ေကြ႔မင္း တဖုိ၊ နဂါးဗုိလ္ရြာသား ေရႊနဂါး စသျဖင့္ အသီးသီး ထြက္ေပၚေနေလသည္။ ဟံသာ၀တီတြင္လည္း မြန္မ်ားမွ ပုန္ကန္ဖုိ႔ ၾကေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေနရာ အင္း၀ဘုရင္မွထုိအေရးမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာကုိင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

Saturday, 1 October 2016

ေတာင္ငူမင္းဆက္ ႏွင့္ ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ တုိ႔၏ ေနာက္ဆံုးဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ

သကၠရာဇ္ ၁၀၉၅ (ေအဒီ ၁၇၃၃ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ) တြင္ ေတာင္ငူမင္းဆက္၊ေညာင္ရမ္းမင္းဆက္ ၏ ေနာက္ဆံုး မင္းျဖစ္ေသာ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ နန္းတက္ေလ၏။မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ လက္ထက္တြင္ ဖခမည္းေတာ္လက္ထက္က နယ္ပယ္မ်ားကို ျငိမ္သက္ေအာင္ မလုပ္ခဲ့ေသာ အက်ိဳးဆက္ကို ခံရေလ၏။ ပုန္ကန္ေနေသာ နယ္ပယ္မ်ားကို တနဂၤေႏြမင္းမွ စစ္မတုိက္သျဖင့္ အင္အားမ်ားစြာစုေဆာင္းဖုိ႔ ရန္သူမ်ား အခ်ိန္ရေလ၏။ မဟာဓမၼရာဇာဓိပဓိ နန္းတက္ျပီး ၃ ႏွစ္အၾကာတြင္ ကသည္းေစာ္ဘြားမွ အင္း၀ျမိဳ႔သုိ႔ ခ်ီတက္လာေလ၏။

Sunday, 18 September 2016

စေနမင္း ႏွင့္ တနဂၤေႏြမင္း

မင္းရဲေက်ာ္ထင္ နတ္ရြာစံလွ်င္ သားေတာ္ မဟာသီဟသူရ(စေနမင္း) မွ အင္း၀နန္းေတာ္ကို သိမ္းပုိက္ေလ၏။ စေနမင္းသည္ ဘာသာသာသနာကို အလြန္အေလးထားေသာ မင္းတပါးျဖစ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ျပီးေသာ္ ၁၆၉၈ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္တြင္ ၀မး္ဘဲအင္းေက်ာင္းေတာ္အသစ္ကို ပႏၷက္ခ် ကာ ေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းေလ၏။ ထုိေနာက္ ေကာင္းမူေတာ္ေျမေနရာကိုလည္း ေစတီေတာ္ လာဖူးေမွ်ာ္ သူမ်ား ေျမေနရာကို ျပဳျပင္ေစေလ၏။

Saturday, 27 August 2016

မင္းရဲေက်ာ္ထင္ (၁၆၅၁ - ၁၆၉၈ )

ေအဒီ ၁၆၇၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ တြင္ ရမည္းသင္းမင္းၾကီး မင္းရဲေက်ာ္ထင္သည္ အင္း၀အမတ္မ်ား၏
ေတာင္းပန္ခ်က္ေၾကာင့္  အင္း၀ထီးနန္းကို သိမ္းပုိက္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ေနာင္ေတာ္၏ အေလာင္း ကို စၾက၀ေတးမင္းကဲ့သုိ႔ ေကာင္းမြန္စြာ သျဂိဳဟ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ သီရိဓမၼာေသာက အမည္ရေသာ မင္းသား မွ မေလးမစားျပဳသျဖင့္ ေသာင္သြပ္သုိ႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ပုိ႔ေလ၏။ ထုိေနာက္ ယခင္ဘုရင္ကို အခစားခဲ့ေသာ မွဴးမတ္မ်ားရဲမက္မ်ားကို ေရႊေငြရတနာမ်ားေပးျပီး ရွိျမဲရာထူးအတုိင္းသာ ထားေလသည္။

Sunday, 21 August 2016

ထီးနန္းအတြက္ လက္မတြန္႔ေသာ ျပည္မင္းသား

ပင္းတလဲမင္းသည္ သက္ေတာ္ ၅၄ တြင္ ညီေတာ္ျပည္မင္းသား နန္းခ်ျပီး ေရခ်သတ္သျဖင့္ ကံကုန္ ေလ၏။ ျပည္မင္းသားသည္ အင္း၀ထီးနန္းကုိ အလ်င္အျမန္သိမ္းႏုိင္ျပီး စလင္းရွိ အိမ္ေရွ႔မင္းသား ကုိလည္း ခ်က္ျခင္းဖမ္းဆီးေလသည္။ ထုိမွ မုိးေကာင္းသုိ႔ ပုိ႔ထားေလ၏။(ေနာက္ဆံုး ကြပ္မ်က္ခံရ၏) ပင္းတလဲမင္း၏ နတ္ကြန္းဥယ်ာဥ္ကုိလည္း ဖ်က္စီးေစျပီး နတ္ကြန္းကုိလည္း ေရထဲေမ်ာေစေလသည္။

Sunday, 14 August 2016

စစ္ေျပး ဧကရာဇ္ ယံုလီ ႏွင့္ ပင္းတလဲမင္း

သကၠရာဇ္ (၁၀၁၀) ခုႏွစ္၊ ေအဒီ ၁၆၄၈ ၾသဂုတ္လ ၁၇ တြင္ သာလြန္မင္း၏ သားေတာ္ ပင္းတလဲမင္းသား မွ အင္း၀ထီးနန္းကို တက္ေတာ္မူေလ၏။ ပင္းတလဲမင္းနန္းတက္ခ်ိန္တြင္ တရုတ္ျပည္မွာ မန္ခ်ဴးမင္းဆက္မွ တရုတ္တျပည္လံုးကို သူ႔တုိ႔လက္ေအာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခ်ိန္ျဖစ္ေလ၏။ ထုိႏွစ္က တရုတ္ျပည္တြင္ ဧကရာဇ္ Sunzhi (1638-1661) မင္းလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေလ၏။ သူ႔လက္ထက္တြင္ တရုတ္တျပည္လံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ ခဲ့ ၏။ အဂၤလန္တြင္လည္း နာမည္ၾကီး ဘုရင္ျဖစ္ေသာ Charles I မွ မင္းလုပ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ Charles I ဟာ ပါလီမန္ႏွင့္ဘုရင့္နန္းေတာ္တုိ႔ အာဏာျပိဳင္ၾကရင္း ဘုရင္မွ ရုူံးနိမ့္သျဖင့္ ေအဒီ ၁၆၄၉ မွာ လူထု ေရွ႔တြင္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ခံခဲ့ရေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။

Saturday, 6 August 2016

အျမင့္မင္းသားရန္က လြတ္ေသာ္လည္း ကံတရားကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာ သာလြန္မင္း

သားေတာ္အျမင့္မင္းသား လူလႊတ္ျပီးလုပ္ၾကံသည္ကို  သာလြန္မင္းမွ အလြန္ေဒါသျဖစ္ျပီး စိတ္လည္း အလြန္မေကာင္းျဖစ္ေတာ္မူေလ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလးထပ္ေက်ာင္းတြင္ ၾကာၾကာေနရန္ မျဖစ္ဟု ဆံုးျဖတ္ ျပီး အင္း၀ျမိဳ႔ကို တုိက္ရန္ စစ္ျပင္ဆင္ေလ၏။ သာလြန္မင္း၏ စစ္သူၾကီး ဗညားက်န္းေထာဦးေဆာင္ေသာ တပ္ေတာ္ေရာက္လာေလသည္။ သာလြန္မင္းလည္း တုိင္းတားမင္းသားႏွင့္တကြ က်န္ မင္းသားမ်ားကို စစ္ကုိင္း ၾကက္ယက္တြင္ စခန္းတည္ေနေစေလ၏။ မိမိမွာမူ ဗညားက်န္းေထာတပ္ကုိ ဦးေဆာင္ျပီး အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ေလ၏။

Saturday, 23 July 2016

အျမင့္မင္းသား အင္း၀ထီးနန္းရရန္ၾကိဳးပမ္းမူ

သာလြန္မင္းသည္ သားေတာ္အျမင့္မင္းသား၏ ပုန္ကန္မူေၾကာင့္ ျမိဳ႔ျပင္ရွိ ေလးထပ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ စခန္း ခ်ကာ အင္း၀ျမိဳ႔ကို ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းေလ၏။ သားေတာ္အျမင့္မင္းသားမွ လာ မတုိက္ႏုိင္ေစရန္ ေက်ာင္းျပင္ရွိ ေလးဘက္ေလးလံတြင္ရွိေသာ လမ္းဆံုမ်ားတြင္ ေသလုတ္လုလင္တပ္ မ်ားကိုိ ထားေစေလသည္။ အင္း၀နန္းေတာ္တြင္ အျမင့္မင္းသားမွ သစၥာမ်ားလုိက္ေပးေနခုိက္ ျဖစ္၏။ ထုိအခါ ဘုရင့္နန္းတြင္တပ္မွ လက္၀ဲ၀င္းမွဴး ႏွင့္ လက္၀ဲဓားမွဴးတုိ႔သည္ အေရးေတာ္ပံုျဖစ္သည္ကို မသိ သျဖင့္ အျမင့္မင္းသားအား ဘုရင္ဘယ္မွာ ရွိသလဲ ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရာ ထုိေနရာတြင္ပင္ လွံျဖင့္ ထုိးသတ္ ခံရေလ၏။